Daglig leder i ihana!, Inger Birkelund, er utnevnt til ny næringslivsmentor i Nord-Troms. Foto: Lill Vivian Hansen.

– Dette er kjempespennende og jeg er utrulig stolt over å bli prioritert, sier Inger Birkelund, om sin nye rolle som næringslivsmentor i Nord-Troms.

Næringslivsmentorordningen
UiT Norges arktiske universitet og VRI Troms har siden 2012 samarbeidet om en støtteordning for forskermobilitet, «Professor II fra næringsliv». Ordningen er fra 2017 videreført under betegnelsen «Næringslivsmentor».
Ordningens hovedhensikt er i følge UiT å få et tettere FoU-samarbeid mellom universitet og næringslivet. Mer relevant undervisning og FoU-aktiviteter i forhold til næringslivets behov, styrke forskningen i og for regionene og få bedrifter inn i samarbeidskonstellasjoner med FoU-miljø.
Om ordningen med næringslivsmentor skriver UiT at det kan søkes om midler til å engasjere en fagperson fra næringslivet i Troms fylke til UiTs fagmiljøer, fortrinnsvis innenfor satsingsområdene reiseliv, rom/jord, leverandørindustri (petroleum-, maritim-, fiskeri- og havbruksleverandører) og marine ressurser.

Kvensk forskning
Birkelund ser fram til å diskutere forskning med forskningsgruppa ved UiT i Alta.
– Jeg tror at forskning er avgjørende for å utvikle den kvenske bevegelsen videre. Det er kjempeviktig å forske på, både historien som har vært men også hvordan det kvenske livet blir overført i dag i familier og næringsliv, forteller hun.
Det er også meningen at Birkelund skal være sammen med studenter og dele sine erfaringer med dem.
– Det gleder jeg meg til. Dette er folk som er dedikerte og liker å jobbe med disse fagområdene, avslutter hun.