Kvænangen. Foto: Lill Vivian Hansen

– Kan du kvensk? Kvænangen språksenter sliter med å finne kvensk språkkonsulent.

Kvænangen kommune etablerte høsten 2017 samisk/kvensk språksenter. Ennå gjenstår det å finne kvensk språkkonsulent til dette senteret.
– Vi har valgt å lyse ut stillingen en gang til og kanskje nå ut til flere kandidater, forteller nestleder i fagstyret for Kvænangen språksenter Anne Gerd Jonassen.

Spleiselag
Fylkesrådet i Troms innvilget i fjor 325 000 kroner til Kvænangen kommune til utvikling av et samisk/kvensk språksenter i kommunen. Prosjektet er et ledd i revitaliseringen av samisk og kvensk språk og kultur i området, og tilskuddet fra fylkesrådet i Troms inngår i et spleiselag med blant annet Sametinget og Kvænangen kommune selv. I tillegg fikk Kvænangen kommune 560 000 kroner i tilskudd fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til formålet.
Arbeidet for et kvensk og samisk språksenter i Kvænangen har pågått i mange år og det ble tilsatt en samisk språkkonsulent i desember 2017. Midlene fra departementet gjør det mulig å ansette en kvensk språkmedarbeider.

Prosjektstilling
Oppgavene til språkkonsulenten skal inn en årlig aktivitetsplan for kvensk språk.
– Mye av arbeidstiden vil nok tilbringes på forskjellige steder i Kvænangen kommune, mener Jonassen.
Stillingen er en prosjektstilling med varighet i inntil 3 år, og vil ha felles kontorsted med den samiske språkkonsulenten.

Utdanning
Den som tilsettes bør beherske kvensk både muntlig og skriftlig. Dersom søkeren mangler høyere utdannelse innen kvensk språk, er språksenteret behjelpelig slik at den som tilsettes kan ta utdanning etter tilsetting. Jonassen oppfordrer derfor også de som kan finsk og/eller meänkieli å søke. I tillegg må søkeren ha pedagogisk utdannelse eller undervisningserfaring.
– Språkkonsulenten skal jobbe med voksenopplæring i kvensk, språkprosjekter for barn, ungdommer og voksne, gjennomføring av språkarenaer og undervisning i kvensk i grunnskolen, forteller Jonassen.
Det er Kvænangen kommune som står som eier av språksenterprosjektet i kommunen.