Innlandet er vårt eneste fylke uten kystlinje, og Norges største hyttefylke. Fylket har også landets høyeste fjell, lengste elv og største innsjø. Her ser vi tettstedet Beitostølen i Øystre Slidre kommune. (Foto: Nicolay Flaaten/Innlandet fylkeskommune)

 

Fylkeskommunen ønsker å følge opp kommisjonsrapporten.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Innlandet består av tidligere Hedmark og Oppland og ble etablert 1. januar 2020. I areal er de større enn Danmark, og dekker nær en femdel av fastlandsarealet i Norge. Naturligvis har de også nasjonale minoriteter og urfolk i sitt virksomhetsområdet, og fylkeskommunen tar nå grep for å løfte kunnskapen om disse. Særlig i fylkets egne skoler, og tema for det seminaret de nå inviterer til, er således «Lær om inkluderende aktiviteter for barn og unge».

– Dette skjer i forbindelse med oppfølging av Kommisjonsrapporten, men er også et uttrykk for at Innlandet fylkeskommune har et pågående arbeid for synliggjøring av nasjonale minoriteter i sitt virksomhetsområde. De har også på eget initiativ tatt grep for å levere innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, heter det i ei pressemelding fra nestleder Unni Elisabeth Huru i Norske kveners forbund.

NKF har bidratt i arbeidet som pågår i Innlandet, og er samtidig invitert til å delta på seminaret.

– Det har vi takket ja til, og vi har også benyttet oss av muligheten til å tipse kvenske institusjoner, opplyser forbundet, som etter planen stiller med nestlederen og generalsekretæren, Vilde Christoffersen Walsø. Også to fra Kvensk institutt skal etter planen delta, meldes det.

Seminaret går i begynnelsen av mars, i samarbeid med Glomdalsmuseet og Taternes landsforening. Invitasjon har gått ut til alle kommunene i Innlandet fylke, til sammen så mange som 46 stykker, samt til fylkets 23 videregående skoler. Ved siden av å få økt kunnskap, meldes det, er det satt av god tid til nettverksbygging.

– Det vi kommer til å vil gjøre, er å synliggjøre hva som allerede i dag finnes tilgjengelig av verktøy for barn i barnehage og på småtrinnet i skolen. Vi vil samtidig formidle et gapende behov for læremateriell på alle nivåer i utdanningsløpet. Videre vil vi ta med mye læring som kan formidles videre til andre fylkeskommuner, og også til kommuner rundt omkring i landet, sier Huru.

Vi tar med at Innlandets rådgiver for samfunnsutvikling, Rune Jørgensen, håper at flest mulig finner veien til seminaret. Han anbefaler rask påmelding, da en maksgrense 100 deltakere er satt. Seminaret holdes på Glomdalsmuseet i Elverum mandag 4. og tirsdag 5. mars.