Vakker og funksjonell badstustein fra Vadsø. Nå skal noen utvalgte sendes til Oslo. (Foto: Monica Milch Gebhardt)

 

Vadsøværingene trenger neppe skrive «Forsiktig knuselig» på pakken de snart skal sende. Den inneholder badstustein fra fjæra til regjeringskvartalets bygulv.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Da Vadsø ble spurt om å delta var det ingen tvil fra kommunens og fra ordfører Wenche Pedersens side, heter det fra Vadsø kommune ved kunstkonsulent Monica Milch Gebhardt.

– Det ble viktig å finne stein som kunne representere den kvenske minoriteten i Norge og den kvensk/finske arven som Vadsø representerer. En naturlig tanke var selve badstusteinen som har hatt en sentral plass i kvenenes liv, sier konsulenten.

– Flott å kunne bidra, sier ordfører Wenche Pedersen. (Foto: Monica Milch Gebhardt)

Bakgrunnen for saken er Jumana Mannas bygulv i regjeringskvartalet, omtalt som et av de største kunstprosjektene i offentlige rom. Kunstneren har invitert hele Norge til å levere gjenbruksstein til et stort steingulv, der en grunntanke er bærekraftig bruk av naturressurser og sirkulær økonomi. Steinen skal altså representere hele Norge i et av Norges viktigste offentlige rom, og Vadsø er med. Milch Gebhardt sier det slik:

– Badstua var det første kvenene bygde. Badstua ble brukt for å holde seg ren. Badstusteinen blir lagt på toppen av ovnen for å skape et varmelager. Når vann blir kastet på steinen sprer dampen seg i badsturommet. Fra gammelt av har man hentet stein fra rullesteinsfjære.

Et av stedene hvor man hentet stein til badstua, var fra bygda Kiby. Den ligger rundt tre kilometer utenfor Vadsø by, og det er nettopp herfra de nå henter steinen fra Vadsø til Oslo.

Ansatte fra kommunen i full sving i Kibyfjæra. (Foto: Monica Milch Gebhardt)

– Ansatte fra kommunenes tekniske etat ble onsdag denne uken satt i sving med å brøyte vei ned til fjæra, slik at en hjullaster kunne komme seg fram for å hente steinen. Kyrre Jørgensen kjørte hjullaster og de to selvbenevnte kvenene Glenn-Terje Kostamo og Stig Heiskala sto for plukking og pakking.

Til spørsmål om hva karene syns om at stein fra fjæra i Vadsø skulle til regjeringskvartalet, svarte de ifølge konsulenten slik:

– Vadsø har jo funksjon som tre hovedsteder; fylkeshovedstad, kvenhovedstad og badstuhovedstad. Så det er klart Vadsø må være representert i Oslo.

Når det gjelder ordføreren, så omtaler hun det som flott at Vadsø kan bidra. Det er viktig, sier Pedersen, at det fins en liten bit av dem i dette store prosjektet.

– Ordføreren i Vadsø skal i tillegg hele tiden sørge for at vår stemme blir hørt i de nye korridorene, presiserer hun.

Kassen full. Tåler en støyt i Posten, til gjengjeld nokså tungt. (Foto: Monica Milch Gebhardt)

Regjerningskvartalet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn, med ferdigstillelse i 2029. På Hammersborg i Oslo skal alle departementene minus Forsvarsdepartementet samles. Når første del står ferdig i 2025 skal området fylles med gamle og nye kunstverk i offentlig rom. Og i deler av en av disse kunstverkene vil altså badstusteinen fra Vadsø leve videre som en del av hovedstadens bygulv.

Vi tar også med at kunstneren Jumana Manna er oppvokst i Jerusalem, men utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hun bor og arbeider i dag fra Berlin.

Steintøff jobb. (Foto: Monica Milch Gebhardt)