Bror Ivar Salamonsen fra Nordkalottfolket. (Foto: Nordkalottfolket)

 

Et felleseid Finnmark er urfolkstankegang i praksis, skriver Nordkalottfolket i dette innlegget.

 

Nordkalottfolket sier nei til at Finnmark skal gjøres til et «lappeteppe av eiendommer, der noen har flere rettigheter til naturressursene enn andre.

Det nærmer seg at FeFo-styret i henhold til Finnmarksloven skal ta stilling til Finnmarskommisjonens forslag om at karasjokingene skal eie naturen sin sjøl. NSR er for, og sammen med AP og SP kan de med sine tre styremedlemmer og styreleder sikre flertall og skape presedens for at det samme skjer med Kautokeino og i deler av Alta, Tana og Porsanger. Alle som har reist rundt i Norge vet at vi har noe helt unikt i Finnmark.

Vi kan bevege oss fritt med fiskestanga og børsa. Bær, sopp og andre naturressurser kan vi høste uten å bli jaga bort av en grunneier, så lenge vi ikke går på de fem prosentene som er privateid. Disse femprosentene kan bli mangeganget og bygdestyrt om NSR, SP og Aps valgte representanter lykkes. Resultatet er gitt. Vi som bor utenfor grensa får svekka våre rettigheter, mens de som bor innafor får styrka sine og kan fortsette å høste fritt utafor.

NSR, hvordan dere for at dette skal løses på en fredelig måte? Tidligere har jeg skrevet om dette uten å få svar. Fortell oss hvor dere vil at vi alle skal jakte og fiske. Nordkalottfolket mener at samer skal ha sterk medbestemmelse, men vi forsøker alltid å se at vi er tre folk som deler Finnmark der NSR bare ser ett. Dagens ordning med Finnmark som felleseie må beholdes. Vi kan ikke se at dette styrker den samiske saken å privatisere store deler av Finnmark for noen få. Dette er kun egnet for å splitte oss.

Vi har sagt det før, og sier det igjen: vi har all respekt for de private, familier og bygder som hevder rettigheter på Finnmarks grunn. Men at man karakteriserer alt innenfor kommunegrensen som en bygd, som man gjør i Karasjok, blir feil. Husk at vi er tre folk som bor sammen, samhandler sammen, er i slekt og bruker utmarka sammen. Skal vi begynne å gi mer rettigheter til naturen til noen og mindre til andre, har vi skapt en front mellom folk for all tid. Ingen av oss som bor i Finnmark i dag kjenner en annen hverdag enn at Finnmark eier vi i lag. I vårt hode er det urfolkstankegang i praksis.

Kjetil Romsdal, leder region Nordre Nordkalottfolket og vararepresentant på Sametinget, og
Bror Ivar Salamonsen, styremedlem region Avjovarre Nordkalottfolket