Hvor mange kvener fins det? Staten er svar skyldig, mener Tromsø kvenforening, Tromssan kveeniseura. Isaksen i midten. (Arkivfoto)

 

Tromsø lei av å vente.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Hvorfor velger departementet/statlige organer å bruke tallet 10.000-15.000 for å anslå hvor mange kvener som finnes i Norge i dag, når forskning fra blant annet Pia Lane og Lassi Saressalo viser at antallet kvener ligger på minst 50.000-70.000?»

Det er styreleder Tromsø kvenforening og styremedlem i Norske kveners forbund, Bernt Isaksen som spør, og spørsmålet inngår som 1 av 4 i et skriv han nylig sendte til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Isaksen skriver at han også ønsker svar på hvordan departementet/statlige organer kom fram til sitt overslag, og, vel så interessant, svar på følgende spørsmål:

«I Finnmark oppgir hver fjerde innbygger at han eller hun er av finsk avstamning. Hver femte innbygger mener å være av samisk avstamning. Dette framgår i en rapport fra en hjerte- karundersøkelse som ble gjennomført i fylket i 1987–88. Resultatene er lagt fram i IMS-skriftserie nr. 28 som utgis av Universitetet i Tromsø. Tilsvarende tall finnes for Troms. Hvorfor legges ikke tall fra en slik undersøkelse til grunn i beregningen for størrelsen av den kvenske befolkningen i Norge?»

Her er det fjerde og siste av styrelederens spørsmål:

«Spørsmålene er tidligere sendt til KMD fra avisa Ruijan Kaiku ved Heidi N. Monsen. Hvorfor er ikke spørsmålene besvart?»

Her skylder vi å minne om at statssekretær Anne Karin Olli faktisk svarte nevnte avis. Om svaret var tilstrekkelig «besvarende» til å gjøre Isaksens siste spørsmål til skamme, er en annen sak. Vi lar det være opp til leseren å bedømme, og her ser du hva Olli svarte oss sist saken var oppe:

«Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ingen planer om å gjennomføre egne undersøkelser om antall kvener i Norge. Vi forholder oss til selvidentifisering når det gjelder hvem som defineres som en nasjonal minoritet.»

Det sa Olli, pluss dette:

«Departementet legger forskning og kunnskapsinnhenting til grunn for utvikling av politikk og tiltak. Vi har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om nasjonale minoriteter. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for meldingen, har vi satt ut et forskningsoppdrag som skal gjennomgå tiltak og virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteter.»

Les også: Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Du kan også lese denne: Hvor mange kvener finnes det egentlig i Norge?

Samt: Har allerede kontaktet Sannhetskommisjonen

Og til sist, et skråblikk på saken: Hvor uendelig mange kvener fins det?