Terje Raattamaa fra STR-T. (Foto: Arne Hauge)

 

Lanserer nytt samarbeidsprosjekt mellom Norske kveners forbund og Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksalaiset.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Norske kveners forbund (Nkf-Rk) og Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksalaiset (STR-T) har lang tradisjon for å samarbeide om både språk og kultur. Nå har de etablert et samarbeid om historie, framgår det i ei pressemelding fra forbundene.

Samarbeidsmøtet i Matarengi går i dagene 2. til 5. august i år, under parolen «Vår felles historie.»

«Det langsiktige målet er ansvarliggjøring av myndigheter på begge sider av riksgrensen. Kvenene i Norge, og tornedalingar, kväner og lantalaiset i Sverige har en felles historie. Det er viktig både for individ, folkegruppen og samfunnet rundt at det forskes på denne. Både den norske og svenske historien er mangelfull på dette området», melder forbundene.

De merker seg at man i Norge ser behovet understreket via rapporten etter Sannhets- og forsoningskommisjonen, og skriver:

«På den ene siden er den bygget på et altfor tynt historisk materiale. Vi er særlig bekymret for at dette kan gi seg utslag i at Stortinget tar beslutninger som bygger opp om konflikter, noe som er stikk i strid med målet om forsoning. På den andre siden peker forslagene til tiltak mot økt samarbeid over grensen rundt språk og kultur, noe som bekrefter vår felles historie. Videre forsterkes dette av at kommisjonen ser et stort behov for forskning, mer kunnskap og formidling. Vi tror derfor at initiativet vil bli ønsket velkommen.»

Vi tar med at i Sverige skal «Sannings- och försoningskommissionen för övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset» være ferdig med sitt arbeid den 15. november i år. Det er også bakteppet for samarbeidsmøtet i Matarengi, for å starte opp dette arbeidet. Til dette forprosjektet har de fått kroner 25 000 i støtte fra Tornedalsrådet, foran et møte som avholdes på Nordkalottbiblioteket i samarbeid med Matarengi forskerforening.