Hjertet må være med: Også i krig har man forpliktende humanitært ansvar overfor de medmennesker man er uenig med. (Søm/foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Klar anmodning til partene i Ukraina-konflikten fra Utenriksdepartementet i Norge.

 

Internasjonal humanitærrett (også kalt krigens folkerett) er bindende for alle og skal beskytte sivile i krig. Utenriksdepartementet har ført opp noen av de viktigste pliktene som de krigende partene i Ukraina må etterleve. Her følger punktene:

Sivilbefolkningen skal ikke angripes. Angrep må skille mellom militære mål og sivile. Selv angrep mot militære mål er forbudt, dersom sivile rammes uforholdsmessig.

Skoler, sykehus, sivile hjem, vann- og strømforsyning og annen kritisk sivil infrastruktur må beskyttes.

De som deltar i kampene, må bære gjenkjennelige emblemer som skiller dem fra sivilbefolkningen og bære våpen synlig. Dette bidrar til å beskytte sivile.

Syke og sårede må få nødvendig pleie, uansett hvilken side de tilhører. Partene må også identifisere døde og legge til rette for retur av disse på en respektfull måte.

Våpen som brukes, må være lovlige, og må brukes på en lovlig måte.

Krigsfanger og internerte må beskyttes og behandles med respekt. De må ikke utsettes for vold, trusler eller ydmykelser.

Humanitærarbeidere og humanitære organisasjoner må få arbeide trygt og gis tilgang til sivile som har behov for hjelp.

Røde Kors- eller Røde Halvmåneemblemene må respekteres. Angrep mot personell, bygninger og transporter merket med emblemet er forbudt.

Les også: Når ord blir overflødige