Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har fått 260 000 kroner for ungdomstiltak.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

– Pengene skal brukes til å arrangere kvensk språkleir for ungdom til sommeren –  det ennå helt åpent hvor og når –  og til ungdomsprosjektet Kveeniluusit, forteller generalsekretær Ivar Johnsen i NKF.
I fjor var språkleiren arrangert i Tornedalen sammen med Meän nuoret.
Forbundet skal også ansette Sofie Figenschau fra 1. mars.
Kveeniluusit er et informasjons- og holdingsskapende prosjekt der to kvenske ungdommer besøker videregående og ungdomsskoler i Troms og Finnmark og forteller om kvener.
– Jeg regner med at vi får gjennomført flere besøk i løpet av våren, sier Johnsen