Wenche Pedersen oon sananjohtaja Vesisaarin komuunissa. (Kuva: Arne Hauge)

 

Formannskapet i Vadsø er ikke med på notene til administrasjonen denne gangen heller.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Sist torsdag var det formannskapsmøte i Vadsø kommune. Her ble det besluttet at oppvekstsenteret i Annijoki/Vestre Jakobselv skal bestå, ettersom budsjettforslaget fra administrasjonen ble tilsidesatt for politikerflertallets eget forslag. Det inkluderte ikke nedleggelse av oppvekstsenteret.

Gjennom sitt budsjettforslag mente administrasjonen at det var penger å spare på å legge ned oppvekstsenteret og flytte alle barna inn til Vesisaari/Vadsø. Dette er andre gang på under et halvt år at administrasjonen foreslår nedleggelse, og andre gang politikerne sier nei. Saken skal imidlertid sluttbehandles i kommunestyret i midten av desember.

Les også: «Lovpålagte prosedyrer er ikke fulgt»

Beklager uroen

Ordfører i Vadsø kommune, Wenche Pedersen, er også leder av formannskapet. Overfor Ruijan Kaiku beklager hun uroen rundt oppvekstsenteret, og forklarer at administrasjonen gjør den jobben de er satt til, nemlig å gjøre vurderinger og fremme forslag til løsning.

– Det var ingen stor diskusjon i formannskapet. Realiteten er at Vadsø kommune må spare 27 millioner kroner. Kommunedirektøren må gjøre sine vurderinger ut fra det, og så må vi som politikere ta de avgjørelser som vi mener er gode, sier Pedersen.

Les også: «I en vanskelig økonomisk situasjon»

Lokalt engasjement

Som følge av nedleggelsesspøkelset som nok en gang truet oppvekstsenteret, ble det denne gangen tatt initiativ til å etablere et eget bygdelag i Vestre Jakobselv. Det ble innkalt til stiftelsesmøte der over 80 mennesker møtte opp, og arrangørene måtte flytte hele møtet til et større lokale. Det er Ságat som melder dette.

– Vi anser det som viktig å få sendt et innspill til politikerne og kommuneledelsen om at det er en samlet bygd som står bak kravet om å beholde skolen, sa Torunn Bernhardsen, som er valgt inn i interimstyret til det nye Vestre Jakobselv og Kariel bygdelag, til Ságat.

Ordfører Wenche Pedersen sier til Ruijan Kaiku at dersom det ikke skjer noe spesielt innen den tid, så vil formannskapets beslutning bli stadfestet i kommunestyret i neste måned.

– For mitt eget partis del kan jeg love folket i Vestre Jakobselv at vi vil være en garantist for oppvekstsenteret, avslutter Ap-ordføreren.

Relatert sak:

Trekker fram internasjonale konvensjoner