1. juni legges sannhetsrapporten fram for Stortinget (illustrasjonsfoto: Pål Vegard Eriksen)

 

Det inviteres til lyttedugnad på stedene Lakselv og Børselv. For kvensk tekst, se nederst.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Kainun institutti – Kvensk Institutt, Porsanger museum og Porsanger kvenske språksenter inviterer lokalbefolkningen i Lakselv og Børselv til lyttedugnad når Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport skal leses høyt. De deltar i kampanjene «Norge lytter» og «Vi lytter» sammen med blant annet Festspillene i Bergen, UiT og Sametinget.

Rapporten skal leses høyt fra scenen på Nationaltheatret 1. til 2. juni, og på scenen står kunstnere, politikere, samfunnsaktører, representanter fra institusjoner og personer i alle aldre.

Porsanger museum, Porsanger kvenske språksenter og Kainun institutti – Kvensk Institutt viser streamingen direkte fra Stortinget. Det blir gratis inngang på streaming-området, og lokalene holder åpent som vanlig.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport legges fram for Stortinget klokken 12 torsdag 1. juni. I denne anledningen har Kvääniteatteri sammen med Nationaltheateret og Festspillene i Bergen tatt initiativ til en scenisk høytlesning av rapporten fra hovedscenen på Nationaltheateret. Høytlesingen varer fra 1. juni klokken 12 til 2. juni klokken 23. Lesingen sendes direkte på NRK TV.

 

 

Budskapet på kvensk

Kainun institutti, Porsangin museumi ja Porsangin kväänin kielisentteri osalistuthaan «Norja kuuntelee» ja «Met kuuntelemma» kampanjhiin:

Tottuuen- ja sovinonkommisuunin raportin seenillinen äänheenlukeminen 1.-2. juunikuuta

Kainun institutti, Porsangin museumi ja Porsangin kväänin kielisentteri ja kuttuthaan paikaliset ihmiset Lemmijovessa ja Pyssyjovessa kuuntelemhaan sitä ko Tottuuen- ja sovinonkommisuunin raportin lujethaan äänheen.

Porsangin museumi, Porsangin kväänin kielisentteri ja Kainun institutti näytethään NRK TV:n lähätyksen suorhaan Isokäräjiltä ja Kansallisteatterin pääseeniltä. Tapattuma oon ilman ja avoin kaikile, ja lokaalit oon auki niin ko tavalisesti.

Ensimäinen juunikuuta 2023 kello 12.00 luovutethaan Tottuuen- ja sovinonkommisuunin raportin Isotingale. Sen tähen Kvääniteatteri, Nasunaaliteatteri ja Festspillene i Bergen järjestethään nasunaalin sovintotapattuman eli Tottuuen- ja sovinonkommisuunin raportin seenilisen äänheenlukemisen Nasunaaliteatterin pääseenilä. Äänheenlukeminen oon aikavälilä 1. juunikuuta kello 12.00 ja 2. juunikuuta kello 23.00. NRK TV näyttää tapattuman suorhaan. Sata eri ihmistä oon myötä lukemassa ossii raportista.