Egil Sundelin var nestleder i Norske kveners forbund i 1995. Han er blant de kvenske organisasjonsfolkene som har skrevet mest i Ruijan Kaiku. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Egil Sundelin var nestleder i Norske kveners forbund i 1995. Han er blant de kvenske organisasjonsfolkene som har skrevet mest i Ruijan Kaiku. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Ensimäisessä aviisissa oli artikkeli siitä ette Ruija aikkoi ratifiseerata Europan minoriteettisopimuksen ja se oli tarvet löyttäät oma departtementti kväänitten assiile.Egil Sundelin oli Ruijan kveeniliiton varapuhheenjohtaaja ja häntä intervjuuathiin.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Kvensakene skulle få en egen adresse i statsadministrasjonen. Kvensakene skulle flyttes fra Kulturdepartementet til samisk avdeling i Kommunaldepartementet.  Egil Sundelin, som var nestleder i Norske Kveners forbund – Ruijan kveeniliitto, var fornøyd med at kvensakene skulle behandles i samme departement som samiske saker.
– Det var tre store saker den gang: Kvenene skulle få status som minoritet, finsk andrespråk skulle bli et skolefag og Stortinget skulle nedsette et som utrede kvensk rettigheter både historisk og juridisk. De to første er blitt realisert, men ikke den tredje, konstaterer Sundelin.
– At daværende statsråd for minoritetssaker, Bjarne Håkon Hanssen, kunne påstå at det ikke fantes kvener i Norge da statens grenser var trukket, viser at han hadde rådgivere som ikke hadde rett, sier Sundelin.
– Mie en tiiä kekkä hänelä olthiin neuvonanttaajat. Monet saamelaiset politikkarit olthiin kuitenki vasthaan, Sundelin sanoi.
– Mutta kieliassiissa toiset politikkerit voitetthiin ministerin. Opetusministeri Gudmund Hernes ei halunu ette suomesta tulis toinen kieli, mutta Senterparttii, Høyre ja Venstre sekä työväjenpartiin politikkarit Tromssassa voitethiin.
– Mitä Ruijan Kaiku oon merkinny kainulaispolitikile?
– Ruijan Kaijula oon ollu hirmuisen iso merkitys. Se oon jakanu tiettoo  ja ollu myötä rakentamassa kainulaisten miljöötä.
Sundelin mener at kvenforbundet ble regelrett boikottet av NRK Finnmark og lokalavisene i Finnmark og Troms på 1990-tallet.
– Vi kontaktet NRK med våre saker, men fikk svar at dette var et uinteressant område. Det virket som et bevisst boikott, sier han.
Han mente at det begynte bli bedre på 2000-tallet.
– Tenk på at i dag har NRK-Finnmark kvenske skilt i sitt nye bygg i Alta. Hvem ville trodd på at dette kunne skje?
– Silloin oli aivan erilainen poliittinen atmosfääri. Työväjenparttii oli päättäny ette kainulaiset olthiin maahaanmuuttaajat, Finmarkun fylkintinka oli päättäny ette kainulaissii ei ole olemassa ja ko mie kerran halusin puhhuut Finmarkun työväjenparttiin kokouksessa, yksi eđustaja pyysi  ette kokkouksen dirigentti laittais minun suun tukhoon. Dirigentti antoi minule luvan puhhuut, mutta se oli ikävä aika.
– Etablering av Ruijan Kaiku var en nødvendighet. Avisa har hatt en enorm betydning i spredning av info og kunnskap om kvenene, og oppbygging av det kvenske miljøet, sier Egil Sundelin fra Alta på vei til Tromsø, til sitt første møte som mentor i kvensk.