Illustrasjonsfoto: Finsk bibel fra 1929. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Juleevangeliet er historien om Jesu fødsel slik den er nedskrevet i Lukasevangeliet kapittel 2, vers 1–20.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Teksten i Juleevangeliet er, ifølge Store norske leksikon, hovedtekst både i Den norske kirke og i de fleste andre kirkesamfunn på julaften.

Tradisjon tro legger Ruijan Kaiku ut den kvenske utgaven av Juleevangeliet den 24. desember. Den ble oversatt av Terje Aronsen tilbake i 2005.

Denne gangen står den side om side med den norske:

  Jouluevankeeliumi, Luukas, 2. 1-20 Juleevangeliet, Lukas, kapittel 2, vers 1-20
1 Ja se tapattui niinä päivinä ko keisari Aukustus oli päättäny ette koko mailma piti maksaat verroo. Og det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i manntall.

 

2 Tämä veronmakso oli se ensimmäinen, ja se tapattui sillon ko Kviriinius oli Syyrian maaherrana. Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.

 

3 Ja kaikin menthiin sinne kirjottamhaan ittensä verolisthoin, kukaki omhaan kaupunkhiin. Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.

 

4 Jouseppi lähti Kalileasta, Naasaretin kaupungista, Juutehaan, Taavetin kaupunkhiin, Peetleheemhiin, sillä hän oli Taavetin huonetta ja sukkuu, Også Josef dro opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids by, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,

 

5 ja sielä hänen piđethiin kirjottaat verolisthaan kihlatun Maarian kansa joka oli ođottamassa lasta. for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn.

 

6 Ja ko het olthiin sielä, se synnyttämisaika tuli, Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.

 

7 ja hän synnytti pojan, esikoisen, kapaloitti hänen, ja pani hänen soimheen. Sillä heile ei löytyny sijjaa kestikievarista. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rom for dem i herberget.

 

8 Siinä likelä oli paimeniita jokka olthiin paimentamassa laumaa sinä yönä. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin.

 

9 Äkkii seisoi Herran enkeli heiđän eđessä, ja Herran kirkhaus loisti heiđän ympäri, ja het pölästythiin kauheesti. Og se, en Herrens engel sto hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.

 

10

 

Mutta enkeli sanoi heile: ”Älkkää pöläkkää! Mie tuon teile ison ilon, ilon koko kansale; Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.

 

11 Tääpänä oon Taavetin kaupungissa syntyny teile Vapattaaja; hän oon Kristus, Herra. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by.

 

12 Ja tämä oon teile merkkinä: Tet löyđättä lapsen joka kapaloittuna makkaa soimessa.” Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.

 

13

 

Ja siinä samassa oli enkelin ympäri iso roikka taivhaalista sotaväkkee, jokka ylistethiin Jumalaa ja laulethiin: Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa:
14 Kunnia olkhoon Jumalale korkkeuksissa ja maassa rauha ihmisile joita hän rakastaa. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

 

15 Ko enkelit olthiin jättänheet heiđät ja menheet takasin taivhaasheen, paimenet sanothiin toinen toisele: ”Menemä nyt Peetleheemhiin kattomhaan onko se tapattunu niin ko Herra ilmotti meile.” Og det skjedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss.

 

16 Ja het hopussa lähđethiin sinne, ja löyđethiin Maarian, Jousepin ja pikku lapsen joka makas soimessa. De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

 

17 Ko het huomathiin hänen, het sitte muistelthiin kaikki mitä olthiin kuulheet lapsesta. Da de hadde sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet.

 

18 Kaikin jokka olthiin kuuntelemassa, ihmetelthiin sitä mitä paimenet muistelthiin. Og alle som hørte det, undret seg over det som ble sagt dem av gjeterne.

 

19 Mutta Maaria korjas kaikki nämät sanat omhaan syđämheen ja hunteeras niitä. Men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte.

 

20 Paimenet jätethiin tallin, kiitethiin ja ylistethiin Jumalaa siitä mitä olthiin kuulheet ja nähnheet; kaikki oli justhiin niin ko heile oli sanottu.

 

Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.
  Teksti kvääniksi: Terje Aronsen