Noora Ollila, Tomi Vaara og Hilja Huru skåler i kaffe og tar et tre ganger tre hurra for prosjektet «Kolme!». (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

– Vi ble så glade at vi måtte skåle i kaffe, gliser NKF og Kveeninuoret da det ble klart at de får rundt 700.000 kroner til et internasjonalt samarbeidsprosjekt rettet mot ungdom.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Det ble stor jubel da Kveeninuoret og Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto nylig fikk beskjed fra Nordisk Ministerråd om at de får 70.000 euro, det vil si rundt 700.000 norske kroner, til samarbeidsprosjektet «Kolme!» sammen med ungdomsorganisasjonene i Tornedalen og Nord-Finland.
– Vi ringte hverandre fram og tilbake halveis hylende i gledesrus da vi fikk vite om dette. Det var full jubel, gliser Kveeninuorets leder Noora Ollila om reaksjonen hun, Hilja Huru og Tomi Vaara fikk da en stor sum penger plutselig tikket inn på NKFs og kvenungdommens konto fra prosjektleverandør Volt.

Trioen ble faktisk så glade at de måtte skåle i kaffe.

– Det er kvenenes måte å feire på, smiler de.

Kulturutvekslingsprogram
Prosjektet «Kolme!», som er det kvenske ordet for tallet tre, skal være et kulturutvekslingsprogram som går over de tre landene Norge, Sverige og Finland. Kveeninuorets samarbeidspartnerne over grensene er den tornedalske ungdomsorganisasjonen Met Nuoret i Sverige og den karelske ungdomsorganisasjonen Suomen karjalazet nuoret i Finland.

Prosjektet går ut på at ungdommer fra de tre landene og kulturene gjennom den treårige prosjektperioden skal samle inn materiale og jobbe med kulturen, språket, historien og egen identitetsfølelse på ulike måter, og at det hele skal munne ut i egne utstillinger og en kort dokumentarfilm som skal kunne formidles i flere land.

Noora Ollila kan fortelle at Kveeninuoret begynte å utarbeide prosjektsøknad til Volt på forrige landsstyremøte, og at de har vært veldig giret på å få startet nettopp et slikt prosjekt.

– Dette er et prosjekt som gir oss mulighet til å uttrykke oss, lære om våre søsterfolk i Tornedalen og samtidig lære dem om det som er særegent for den kvenske kulturen og språket i Norge. I tillegg sitter vi igjen med et produkt og et uttrykk når prosjektet er ferdig. Så nå gleder vi oss bare til å gjennomføre prosjektet. Vi klarer ikke å vente på å begynne, gliser Kveeninuoret-lederen.

Koordineres fra Norge

I følge trioen er det Kveeninuoret som skal ha hovedansvaret for å drifte det internasjonale prosjektet med en egen prosjektleder som skal koordinere arbeidet for de tre ulike ungdomsorganisasjonene, mens ungdomsorganisasjonenen i Tornedalen og Karelen skal styre ungdomsleire i sine land.

– Vi skal arrangere tre leirer; en i Norge, en i Sverige og en i Finland, hvor vi skal jobbe litt med språket i de ulike landene, men også med kunst. Samtidig er det viktig at ungdommene blir kjent med hverandre og de ulike kulturene, forteller Tomi Vaara som til daglig jobber med ungdomsprosjekter for NKF og Kveeninuoret.

Det er også han som skal stå som prosjektleder for prosjektet «Kolme!».

– Tomi er prosjektleder og skal styre prosjektet over de tre årene, samt ha hovedansvaret kontinuerlig gjennom året. Han får ansvaret for å lage program, koordinere overnatting, grafisk design og mye annet. Alt dette skal på plass, og det er en stor og viktig jobb som står foran oss, sier Hilja Huru.

– Selve prosjektet starter ikke opp før 1. januar, men jeg har allerede begynt å jobbe litt, legger Tomi til.

Vil løfte frem unge kunstnere
Huru påpeker at dette prosjektet vil bli svært viktig også for moderorganisasjonen Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto.

– Det at vi har fått dette prosjektet betyr at vi kan fortsette vår satsing på ungdom, noe som er kjempeviktig for oss. Vi ønsker blant annet å engasjere unge kvenske kulturutøvere til workshops på disse leirene, fordi vi har lyst til å løfte den kvenske kulturen og støtte unge som jobber med kvensk kultur. Derfor er vi er veldig glad for at vi har fått nettopp disse midlene, sier NKF-lederen.

Budsjett på 2 millioner

De 700.000 kronene til prosjektet «Kolme!» er fra en nordisk pott som heter Volt og deles ut av Nordisk Ministerråd, men siden prosjektet skal ha et samla budsjett på rett over 2 millioner kroner for de 3 driftsårene, må Kveeninuoret samle midler også fra andre instanser.

– I prosjektet ligger det også at vi må fortsette å søke midler fra andre hold, blant annet fra fylkene og departementet. Så vi håper vi får full finansiering slik at vi får satt dette raskt i gang, sier Huru.

NKF og Kveeninuoret skal ha søkt om 70.000 euro fra Volt, og blitt tildelt hele summen det ble søkt om.