Spørsmålet er om Storfjord fortsatt blir å se på listen over kommuner som eier Halti kvenkultursenter. (Foto: Arne Hauge)

 

Hvor vidt Storfjord kommune fortsatt skal være medeier i Halti kvenkultursenter, skal til behandling i kommunestyremøte torsdag 16. juni.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Geir Varvik er ordfører i Storfjord kommune. (Foto: Privat)

Med virkning fra januar 2023 og for å spare kroner 30 000, sa Storfjord kommune tidligere i år opp sitt medeierskap i Halti kvenkultursenter IKS. Saken vakte reaksjoner, og endte med planlagt revurdering under kommunestyremøte den 12. mai i år. Grunnet en misforståelse ble saken likevel ikke fremmet da, men ordfører Geir Varvik (H) er klar på at saken skal opp. Ikke kanskje, men helt sikkert.

– Saken om fortsatt medeierskap blir tatt tilbake til kommunestyret i forbindelse med møtet den 16. juni. Den er på sakslista da, bekrefter Varvik, som tilføyer at årsaken til misforståelsen lå hos ham. Men altså, om tre uker skal det avgjøres, uten at ordføreren kan forskuttere noe resultat.

De entydige tilbakemeldingene fra styre og stell i kvenkultursenteret, sier Varvik at han har fått med seg. Men enda viktigere, sier han, er de signalene han har fått fra kommunens innbyggere.

– Jeg har fått veldig klar tilbakemelding fra veldig mange om at dette ikke var smart, sier Varvik. Særlig har medlemmer i den lokale kvenforeningen vært klar i sin tale, sier han, der det oppsummert sies at det var ubetenksomt å trekke seg som medeier.

– Tilbakemeldingene fra Storfjords egne innbyggere er en av grunnene til at vi tar saken tilbake til kommunestyret. Så får vi se om vi står på vedtaket, eller om vi reverserer, sier han.

Når det gjelder det formelle rundt en eventuell reversering, så sier ordføreren at det er en smal sak.

– Vi er uansett med ut året, så alt vi trenger å gjøre er inngå videre avtale.