Kainulaisten pyyntö saađa appuu kainun kielen nostamiseksi oon maanu jo yhđeksän kuukautta Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuniissa.
Se oli viimi vuona ko kainulaiset mobiliseerathiin voimala sosiaalisessa meediassa sen tähđen ette Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuunit tuettaishiin kainun kielen nostamista ylemäle suojelutasale. Monet komuunit oon tehnheet niin: Porsanki, Alattio, Naavuono, Raisi, Kierua, Kaivuono, Isovuono ja Yykeä ja nyt se olis soma ette fylkinkomuunit kans tehthäishiin näin.
Komunaali- ja moderniseeraamisdeparttementilla oon tähään nettisysteemi minsak.no missä joku tekkee initiatiivin ja alkkaa kokoamhaan nimmii assiin taakse.
Hilja Huru aloitti kampanjan Finmarkussa ja Pål Vegard Eriksen Tromssassa. Finmarkussa saathiin 625 nimmee ja Tromssassa 570 nimmee.
Molemat kampanjat olthiin valmhiit talvela, januaari-februaarikuussa.
Tromssassa se oon rekistreerattu numerolla «sak 13-430, dokument 2» ja Finmarkussa «sak 201300110 -14».
Sen jälkhiin net oon seisonheet sielä, eikä mithään ole tapattunu, vaikka Min sak-reekeli oon ette assiin häytyis käsitellä viimistään kuuđen kuukauđen sisälä.

– Vaikkee assii
Tromssan fylkin kulttuurijohtaaja Ellen Östgård tiettää tästä  mutta hän sannoo ette heilä oon paljon työtä ja ette tämä oon vaikkee assii.
– Siitä tullee seuraamuksia eikä meilä ole tähään oikkein kompetanssii. Mutta mie meinaan ette met häyđymä ottaat tämän esile ennen jouluu, hän sannoo.
Tromssan fylkinkomuunin saamen ja kainun kielen neuvonanttaaja Kristin Mellem sannoo ette se olis meininki ottaat assiin esile desemperikuun fylkintingassa.
Finmarkun kulttuurijohtaaja Marianne Pedersen ei ollu kuulukhaan kainulaisten initiatiivista.
– Mie en ole nähny tätä, hän sannoo.
Finmarkun fylkinkomuunin dokumentti- ja palvelusosasto muistelee ette assiita hoitaa Nina Merete Austad. Austad oon saamen kielen, kulttuurin ja yhtheiskunnan neuvonanttaaja.
Kommunikaatiopäälikkö Trond Magne Henriksen luppaa ette assii otethaan esile jollaki tavala.

 

__________________________________________

Det kvenske nødropet «Støtt at kvensk språk oppgraderes fra nivå II til nivå III i den Europeiske Pakten om Regions- eller Minoritetsspråk!» har ligget hos fylkeskommunen både i Troms og Finnmark i snart ni måneder uten å bli fulgt opp.

Det var i fjor at de kvenske miljøene i Troms og Finnmark mobiliserte kraftig i sosiale medier for å få fylkeskommunene til å støtte kvensk revitalisering. En av nøklene for revitaliseringa er at kvensk som et europeisk minoritetsspråk skal løftes til et høyere vernenivå. Flere kommuner i Troms og Finnmark Porsanger, Alta, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen) hadde allerede gitt sin støtte, og det var på tide at fylkeskommunene også skulle gjøre det.

 

Ingen fremgang siden januar

Oppropet ble organisert via innbyggerinitiativ Min sak på nettet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har opprettet opplegget.

– Kom med din sak! Her kan du foreslå saker du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din, lyder oppmuntringa på https://minsak.no/)

Kravet per fylke er 500 underskrifter.

Hilja Huru arrangerte kampanjen i Finnmark mens Pål Vegard Eriksen gjorde det samme i Troms.

I Finnmark fikk man inn 625 og i Troms 570 underskrifter. Sakene ble sluttet og sendt til de respektive fylkeskommunene.

I Troms ble saken arkivert 9. januar som sak 13-430, dokument 2.

Daværende fylkesrådsleder Pia Svendsgård flyttet den til fylkeskultursjef Ellen Østgård 14. januar som merket den med «Tatt til etterretning».

Siden har saken stått i administrasjonen.

 

– Saken skal opp i Troms

– Har saken vært stua bort ved en misforståelse?

– Vi har ikke stua den bort. Den skal til fylkesråd for næring, kultur og helse Line Miriam Sandberg, sier fylkeskultursjef Ellen Østgård.

– Når vil det skje?

– Når vi får tid til å ta den opp og skal ha dialog om det, sier Østgård som mener at det er en vanskelig sak, og at den forplikter og vil få følger, men hun vil ikke utdype det mer.

– Vi har jo ikke spesialkompetanse på dette området, sier hun.

Hun sier at de er veldig pressa og at hun håper at denne saken kan komme på bordet før årsskiftet.

Dette bekrefter rådgiver for samisk og kvensk hos Troms fylkeskommune, Kristin Mellem.

– Saken er planlagt å komme med på fylkestingets desembermøte, svarer hun i en tekstmelding fra Ruijan Kaiku.

 

Trodde at saken skulle gå sin gang

Initiativtaker Pål Vegard Eriksen har ikke hørt et pip fra Troms fylkeskommune.

– Jeg forventer at en offentlig instans gir en tilbakemelding når de får en slik henvendelse, sier han.

Han hadde trodd at saken ville gå sin gang uten at han måtte presse på og mase hele tiden.

– Men kanskje hadde man for store forhåpninger, bemerker han med en smule sarkasme.

Eriksen er informasjonsmedarbeider i Norske kveners forbund-Ruijan kveeniliitto.

Hilja Huru for sin del har prøvd å leite etter saken i de fylkeskommunale dokumentene og har også spurt om saksgangen pr epost, men hun har heller ikke fått vite noe.

– Hva trodde du ville skje med saken etter at du sendte den i februar?

– At den skulle bli behandla i Finnmark fylkesting! Men kanskje hadde vi misforstått, sier hun.

– Mange har jo engasjert seg i denne saken, og vi hadde virkelig et håp om at fylkestinget også ville sette fokus på og støtte saken vår. At det ikke har skjedd noe, håper jeg er bare en feil.

På samme måte som Eriksen, hadde også Huru trodd at saken ville gå sin gang uten at man måtte selv følge opp.

– Tanken bak «Min sak» er jo god: At et menneske kunne starte en sak, og det ville bli tatt på alvor. Det er jo viktig for demokratiet, sier Hilja Huru som siden april har også vært leder i Norske kveners forbund – Ruijan kveeniliitto.

 

Ukjent i Finnmark

– Jeg kjenner ikke til denne saken og har ikke hørt om det, sier fylkeskultursjef Marianne Pedersen i Finnmark.

Hun lovte å sjekke saken.

Den er registrert av Dokumentasjons- og serviceavdelingen hos Finnmark FK som sak 201300110-14. Avdelinga oppgir Nina Merete Austad som saksbehandler. Hun er rådgiver for samisk språk, kultur og samfunn hos Finnmark FK.

 

– Skal håndtere saken

– Vi holder på å se på saken, forteller kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune.

– Utvikling av kvensk og finsk kan ha betydning for utvikling i Finnmark, det er jo klart, men jeg kan ikke si noe mer nå. Vi skal håndtere saken på en eller annen måte, sier Henriksen og viser til at man kan ringe til samisk rådgiver Nina Austad for å vite om fremgangen i saken.

 

 

AV LIISA KOIVULEHTO