Panelet som diskuterte alliansebygging mellom minoriteter. Fra venstre ordstyrer Fatuma Abdi, Maria Puenchir, Begard Reza, Elisabeth Stubberud og Amir Hashami. (Foto: Erlend Skjetne)

 

Kan minoritetene finne styrke i hverandre i en felles kamp for forståelse og likeverd i samfunnet?

 

Erlend Skjetne

 

Et av arrangementene under høstens Trondheim Pride var panelsamtale om alliansebygging mellom minoriteter. Kvenene var representert ved kjønnsforsker Elisabeth Stubberud, som ikke vil velge mellom sin kvenske, samiske og skeive identitet.

De fire paneldeltakerne samt ordstyreren hadde det til felles at alle representerer mer enn én minoritet. Foruten et kvensk, et samisk og et skeivt perspektiv, var innvandrerperspektivet og de funksjonshemmedes perspektiv godt ivaretatt.

Kjente problemer

På det store spørsmålet, om minoritetene kan finne styrke i hverandre, var svaret fra panelet ja – uten at det finnes noen enkel oppskrift på hvordan. Elisabeth Stubberud understreket hvorfor det ligger et spesielt stort potensial i allianser mellom minoriteter.

– Skal man drive alliansebygging med majoritetsorganisasjoner, vil det alltid medføre en grad av selvutslettelse for minoriteten. Hos andre minoriteter kan man finne en større grad av forståelse for hvorfor man som minoritet trenger å markere seg.

Samtidig ble det påpekt at minoritetsmiljøene er langt fra feilfrie. Det finnes for eksempel mye rasisme i skeive miljøer, og, som Stubberud snakket åpenhjertig om til journalisten etter møtet, det finnes dessverre en utstrakt antipati mellom samer og kvener.

Misunnelse

Dette temaet er Stubberud – som for øvrig hilste salen på både samisk og kvensk – meget engasjert i.

– Jeg jobber aktivt mot oppfatningen av samer og kvener som en form for konkurrenter. Den tankegangen et et resultat av kolonialisme. Det har vært i den norske majoritetens interesse at minoritetene samer og kvener har vært i opposisjon og kjempet mot hverandre om knapper og glansbilder. Dette er noe vi virkelig må slutte med, sa hun.

Stubberud hevder at det åpenbart finnes en tenkning om at dersom samene får et større stykke av «kaka,» så vil kvenene få et mindre. Og motsatt. Men dette er en feilslutning, mener hun.

– Det er å internalisere en kolonial logikk. Kaka blir tvert i mot større jo flere som deler den.

Gjensidig anerkjennelse

Når man snakker om allianser mellom minoritetene, hvem er det naturlig for kvenene å alliere seg med? Åpenbart samene, sier Elisabeth Stubberud, samt også de andre nasjonale minoritetene.

– Det er blant annet derfor det er viktig for meg å trekke fram både min kvenske og min samiske identitet. Vi bør anerkjenne hverandres kamper, bygge allianser og feire når våre allierte lykkes, ikke tenke at det av den grunn blir mindre på oss.

Som flere i panelet berømmer Stubberud Trondheim Pride for å sette fokus på det å være en minoritet innen minoriteten, og på hvordan barrierer mellom minoritetene kan brytes ned.

– Vi har mye å lære av hverandre, sier forskeren Elisabeth Stubberud.