To etterlengtede lærebøker i kvensk språk og kultur er kommet ut, utgitt av Porsanger kommune, med støtte fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. KUVA LIISA KOIVULEHTO

To etterlengtede lærebøker i kvensk språk og kultur er kommet ut, utgitt av Porsanger kommune, med støtte fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Agnes Eriksen har laga fire lærebøker i kvensk, fra 1.-6. klasse. Etter jul skal hun begynne å skrive lærebok i kvensk får 7. klasse. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Agnes Eriksen har laga fire lærebøker i kvensk, fra 1.-6. klasse. Etter jul skal hun begynne å skrive lærebok i kvensk får 7. klasse. KUVA LIISA KOIVULEHTO

Kainun kielen oppikirjasarja oon melkkein valmis.

Agnes Eriksen oon saanu valmhiiksi uuđet kainun kielen kulttuurin oppikirjat Minun kieli – Minun aaret 1 ja 2.  Kirjat 3-4 klassile ja 5-6 klassile tulthiin ulos jo pari vuotta aikkaa, ja Agnes Eriksen alkkaa tekemhään 7. klassin kirjaa jouluin jälkhiin.

Porsangin komuuni anttaa nämät ulos.

 

– Fiinit kirjat!

Tromssalainen suomenopettaaja Taija Blencke kääntelee uussii kirjoi tytyväisenä.

– Mie olen tietenki oikhein iloinen kaikesta   uuđesta kainun kielen materiaalista, hän sannoo.

– Agnes Eriksenin kirjat oon tulheet tođelisheen tarpheesheen. Hän oon tehny hirmuisen arvokkhaan työn!

Blencke käy opettamassa suomee seittemässä koulussa Tromssassa. Suomi oon hyvin monen Tromssan suomenoppilaan kotikieli mutta oon kans ummikoita. Kainunkielissii ei ole melkkein koskhaan. Suomenoppilhaat opithaan kainun kieltä muutaman viikon aijan vuođessa.

– Met olema käyttänheet monenlaissii materiaalii. Enimät oon olheet raavhaile – lapsile ja nuorile ei ole  juuri mithään. Se oon suuri tarvet ette lapset sais lissää kainunkielissii tekstii mitä het saatettais lukkeet koulussa, Blencke sannoo.

Hän kaippaa kans valmhiita kainun kielen ja kulttuurin oppimispakettii eri klassiile.

– Jos se oon meininki elästyttäät kielen, se häyttyy alkkaat lapsista, hän sannoo.

 

Porsanger kommune har gitt ut lærebøker i kvensk språk og kultur, Minun kieli – Minun aaret 1 og 2, skrevet av Agnes Eriksen. Forsidebilde: Aurinko tullee takaisin av Birk Johan Hansen, Lemmijoven koulu.

Porsanger kommune har gitt ut lærebøker i kvensk språk og kultur, Minun kieli – Minun aaret 1 og 2, skrevet av Agnes Eriksen. Forsidebilde: Aurinko tullee takaisin av Birk Johan Hansen, Lemmijoven koulu.

13 prosenttii oppilhaista

Kumpaaki uutta kirjaa oon painettu 100 kappaletta.

– Met painama lissää jos se oon tarvet, Porsangin komuunin opetusjohtaaja Knut Johnny Johnsen sannoo.

Porsangissa oon yli 40 oppilasta kekkä opiskelhaan kainun eli suomen kieltä.

– Se meinaa sitä ette nuoin 13 prosenttii meiđän komuunin oppilhaista oon valinheet tämän faagin, Johnsen muistelee.

Hän praamaa Agnes Eriksennii joka oon kehittänny kainun kielen oppimateriaalii monta vuotta.

– Agnes oon tehny ison työn! Hän oon tehny  teemahäftii ja kirjoi, yksin ja yhđessä toisten opettajiin kans, hän sannoo.

 

Lærebøkene har fått støtte fra fylkesmannen i Troms og fylkesmannen i Finnmark. Bøkene kan brukes på 1.-7. årstrinn og kan bestilles hos Porsanger kommune. Forsidebilde er laget av Tord-Eskil Olsen, Lemmijoven koulu.

Lærebøkene har fått støtte fra fylkesmannen i Troms og fylkesmannen i Finnmark. Bøkene kan brukes på 1.-7. årstrinn og kan bestilles hos Porsanger kommune. Forsidebilde er laget av Tord-Eskil Olsen, Lemmijoven koulu.

Uussii opettaajiita tarvithaan

– Onko Porsangissa tarpheeksi kainun kielen opettajiita?

– Meilä oon vielä monnii opettaajii joila oon taito opettaat kainuu eli suomee mutta se oon heti tarvet saađa uussii opettaajii. Se oon siksi ko monet opettaajat pensioneerathaan viiđen-seittemen vuođen päästä, opetusjohtaaja Johnsen toteaa.

Komuunin viralinen nimi oon Porsanger kommune – Porsáŋggu gielda – Porsangin komuuni.

– Mitä komuuni aikkoo tehđä ette kainun kieli näkyis paremin? Tulleeko komuunin nettisivuile enämen kainun kielelä?

– Se oon kysymys resurssiista. Se tarvittee   ihmisen joka kirjoittais net. Met emmä saa kainun kieltä varten lissää rahhaa valtiolta niinko saama saamen kieltä varten. Tietenki toivoisimma ette meiđän nettisivula olis tiettoo kainun kielelä samala laila ko oon saamen kieleläki, Johnsen sannoo.

– Aikkooko Porsangin komuuni perustaat kainunkielissii lastentarhaita?  Eikös se Kainun institutti ole kehittämässä tämmöistä modelii?

– Meilä ei ole mithään konkreettissii plaanii kainunkielisten lastentarhaitten perustamisesta. Mutta meilä oon tivis kontakti Kainun institutthiin kainun kielen kielikylvyistä. Kaikki lastentarhaat oon saanheet tiettoo kielikylvyistä ja olema freistanheet rekryteerata lapsii niihiin, Johnsen muistelee.

_________________________

To etterlengtede lærebøker i kvensk språk og kultur er kommet ut, utgitt av Porsanger kommune,  med støtte fra Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

Bøkene for 3.-4. klasse og 5.-6. klasse kom ut allerede i 2014.

– Vi har et opplag på 100 stk av hver bok denne gangen, men vi vil trykke opp boka i flere opplag dersom det er nødvendig. Porsanger kommune vil selge boka, men vi har ikke fått hele opplaget levert ennå så ennå er ikke boka lagt ut for salg, skriver kultur og oppvekstsjef Knut Johnny Johnsen per epost til Ruijan Kaiku.
Han forteller at ca 13 prosent av elevene i grunnskolen i Porsanger velger å studere finsk og kvensk. Foreløpig er det bra med lærere som har kompetanse i kvensk og finsk, men om 5-7 år vil de fleste av dem gå av med pensjon.

– Da vil vi ha et rekrutteringsbehov for å få inn nye lærere, konstaterer Johnsen.
Kommunen får ikke midler til kvensk språkarbeid
Porsanger kommune har erklært seg trespråklig, men i følge Johnsen har kommunen ikke ressurser til å synliggjøre dette for eksempel på sine nettsider.
– Det er et ønske at Porsanger kommune legger ut informasjon på samme måte på kvensk som vi gjør på samisk på våre nettsider. For oss som kommune er det snakk om ressurser for å gjøre dette. Det følger ikke med finansiering fra staten angående kvensk slik som det gjør innenfor samisk, pr i dag har vi dessverre ikke de økonomi til å frigjøre arbeidskraft til en slik funksjon. Dette er en spørsmål om kapasitet i organisasjonen, sier Johnsen.
– Har kommunen planer om kvenskspråklige barnehager?
– Vi har ingen konkrete planer for å lage kvenskspråklige barnehager i kommunen. Vi har imidlertid et tett samarbeid i dag med Kainun institutti – Kvensk Institutt om kvensk språkbad i barnehager. Vi har hatt en gjennomgang av dette i alle barnehager for å rekruttere barn til disse språkbadene, skriver Johnsen i eposten.