Finske Panu Johansen og kurator Katriina Pedersen har denne uken jobbet med å klargjøre lokalet som skal inneholde kunst i en rekke ulike format. (Foto: Reiulf Grønnevik)

 

Alta kunstforening med kvenske perspektiver på plakaten.

 

Reiulf Grønnevik
reiulf@altaposten.no

 

Denne helgen er Alta kunstforening vertskap for kunstutstillingen Kamppailu. Utstillingen åpner lørdag og viser kunstverk av ti kunstnere med tilknytning til Norden og Russland.

Fornorskning som utgangspunkt

Verkene tar for seg ulike sider ved minoriteters kontinuerlige kamp å bevare og utvikle tradisjoner, språk og kultur. Utstillingen er i regi av Young Arctic Artist og har brukt kvenske perspektiver rundt konsekvenser av fornorskingsprosessen som utgangspunkt for utstillingens konsept.

Les mer her: Kjemp, flykt, frys: Unge artister møtes nordpå

Ofte omtalt som det «usynlige folket», så ble det å ta utgangspunkt i kvenene et nytt grep for å forstå hva det vil si å være arktisk. Kuratoren, altså hun som har satt sammen det hele, Katriina Pedersen, håper alle som er interessert i kunst, kommer.

–Hva handler utstillingen om?

–En tematisk kamp og om ulike minoriteters plass i samfunnet. Dette er ikke direkte en kvensk utstilling, men den tar utgangspunkt i det kvenske. Det er også flere verk fra ulike kunstnere fra arktiske områder.

Søkelys på kamp

Kvener er som kjent en nasjonal minoritet i Norge med finsk-ugrisk språk, som først ble offisielt anerkjent i 1999. I kjølvannet av en lang fornorskningstid, med en rekke konflikter har gjenoppbyggingen av en kvensk identitet påbegynt. Pedersen mener virkninger av assimileringsprosesser sitter dypt, på tvers av minoriteters erfaringer, og kommer til uttrykk som en konflikt mellom fortid og fremtid.

Denne konflikten er søkelyset til utstillingen, som har fått tittelen Kamppailu, som betyr kamp på norsk.

–Skiller kvensk kunst seg ut fra annen kunst?

–Det er noe som utforskes i denne utstillingen, altså gjør den det eller kanskje ikke. Det er også litt opp til dem som betrakter og bedømme det hele. Det er viktig å påpeke at den også utforsker hva det kan bety å være arktisk.

Flere format

Opprinnelig skulle flere av kunstnerne komme, men grunnet sykdom har noen måttet melde avbud. Totalt vises ni kunstverk som består av videoverk, tekstilkunst, graffiti og foto.

–En av kunstnerne som kommer er blant andre Åsne Kummeneje Mellem. Vi håper alle som liker kunst tar turen innom. Og, er man interessert i det kvenske så bør man titte innom, avrunder Pedersen.

Young Arctic Artist er for øvrig et utstillingskonsept som løfter frem unge og kommende kunstnere fra det arktiske området i Norden og Russland, og som forvaltes av Lapland kunstnerforbund (FI). Gjennom utstillingskonseptet kartlegges og synliggjøres samtidskunst fra nord, og skaper nye nettverksmuligheter i det samme området.