(Fra venstre) Arthur Kjelstrup Olsen, Lisa Vangen, Anette Seppälä og Elling Vatne fotografert etter stiftelsesmøtet. (Foto: Bernt Lyngstad)

 

Landets første møte i et kvenpolitisk utvalg ble nylig avholdt. Det omtales som et viktig kvensk steg for det å bli hørt og ta større del i samfunnet. 

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Onsdag 13. oktober ble Kåfjord kommunes – og Norges – første møte i kvenpolitisk utvalg holdt. Under møtet ble et utkast av utvalgets mandat laget. I tillegg ble det valgt leder for utvalget, som endte på Elling Vatne fra Olmavankka/Manndalen.

Øvrig består utvalget av fem medlemmer med interesse i det kvenpolitiske; Arthur Kjelstrup-Olsen (Ap), Lisa Vangen, Aud Martinsen (Frp) og Anette Seppälä.

Oppgaven for de utvalgte blir å ivareta og arbeide for de kvenpolitiske spørsmålene og interessene.

Vi har tidligere sett kvener slippe noe inn i politikken gjennom Nordkalottfolket på sametinget, og det ser ut som om kvener endelig får ta del i det politiske rundt deres kultur og språk, i alle fall i Kåfjord, kan det meldes.

Les om Nordkalottfolket: Svært takknemlig for kvenske stemmer

– Jeg syntes det er veldig prisverdig at kommunen har tatt initiativ i bakgrunn av henvendelsen fra lokalforeningen Kåfjord kvenforening, at de har opprettet et kvenpolitisk utvalg, sier Elling Vatne.

– Dette gir oss mulighet til å ta bedre del i den lokalpolitiske arenaen, for å bedre kunne fremme saker som angår det kvenske og berører det kvenske miljøet i kommunen, sier lederen.

Vatne melder at Kåfjord kvenforening etter hvert har fått et betydelig antall medlemmer. De ligger nå på 71 medlemmer, og flere kommer stadig til. Spesielt merkes det i år at det er kommet mange nye medlemmer, et vitnesbyrd om den kvenske våren. Nå ønsker de å fremme det kvenske mer ut på dagsplanen, på en god og positiv måte.

– Vi har vært det skjulte folket tidligere, og nå har vi vært det lenge nok. Vi må komme fram i lyset, konstaterer Elling.

Det formelle organet som består av fem medlemmer – hvor de kan fremme det kvenske i kommunalpolitisk sammenheng – ble til gjennom drøfting i kvenforeningen. De tenkte; hvordan kan man få frem synspunkter til det kvenske? Dermed gjorde de en henvendelse til kommunen, og utvalget ble til.

– Med samarbeid kan man få til mye, legger Elling i dette. Han ønsker å få fram at den politiske viljen er viktig i kommunen og rundt omkring, for å få støtte i kvenske saker.

Kåfjord er den første kommunen i landet, sier lederen, som turte å opprette et kvenpolitisk utvalg. En meget positiv utvikling, bekrefter han, og tror dette vil sette eksempel også for andre kommuner.

– Vi setter veldig stor pris på at kommunen tok kvenforeningen på alvor. Jeg må rose politikerne i Kåfjord. Jeg har bestandig fått positivt inntrykk av det politiske nivået i kommunen. De tør å ta tak i ting selv om man har dårlig økonomi, så langt man har mulighet for det, sier han.

Kvenforeningen har inntrykk av at det kvenpolitiske utvalget har vekket en del oppmerksomhet rundt omkring. De ser en del henvendelser, og legger merke til at andre kvenforeninger i andre kommuner prøver å sette opp samme sak.

– Vi skal ikke konkurrere med andre minoriteter, men være oss selv. Og få frem våre behov og synspunkter, sier Vatne.