Leder for Svenske tornedalingers riksforbund – Tornionlaaksolaiset, Eva Kvist. (Foto: STR-T/Privat)

 

Søker på nytt: Svenske tornedalinger vil at de og lantalaiset og kvener skal få status som urfolk.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det var på tampen av august i år at Sveriges Radio via Meänraatio meldte om den nye søknaden. Der vil STR-T, Svenske tornedalingers riksforbund – Tornionlaaksolaiset, for andre gang søke om urfolksstatus for nevnte grupper. Tornedalinger, kvener og lantalaiset.

– Det ville styrket vårt språk, kultur og vår identitet og gjort oss mer synlige, sier Eva Kvist overfor Meänraatio. Kvist er virksomhetsleder for STR-T.

Forrige gang forbundet søkte om det samme var i 2020, før de tre år senere altså er i gang med en ny søknad overfor regjeringen. De anser den nye søknaden som naturlig i lys av Sannhetskommisjonens pågående arbeid.

Alle kriterier

– Søknaden ble et naturlig steg etter at staten besluttet å nedsette en sannhetskommisjon, sier Kvist.

Til Meänradio, for øvrig del delen av Sveriges Radio som sender på meänkieli/tornedalsfinsk, sier lederen at de oppfyller alle kriterier for å være et urfolk.

Kvist vektlegger i intervjuet den allmenne definisjonen at et urfolk, som blant annet består i at man nedstammer fra en folkegruppe som bodde i et område da de nåværende statsgrensene ble dratt. Den må også selv anse seg for å være et urfolk, noe lederen sier at de gjør.

Ny institusjon?

En annen ting som kan meldes fra tornedalingene, er sommerens beslutning om å foreslå en ny institusjon for kultursamlende virksomhet. Det var hos de såkalte regionfullmektige at beslutningen falt, med ønske om realisering innen utløpet av 2027. Forslaget bygger på en rapport, og tas nå videre i den regionale utviklingsnemnda.

«Forslaget handler om å etablere en kulturinstitusjon med et hovedmuseum for tornedalinger, kvener og lantalaiset, samt å etablere et digitalt informasjonssentrum», heter det fra forbundet. Til det siste skal det også knytte seg forskning på området.

– Det ville bety veldig mye for minoriteten om forslaget blir virkelighet, sier Inger Junkka på forbundets egne nettsider. Junkka er foreningens ordstyrer og dessuten prosjektleder for Kultursamlende virksomhet.