Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord møttes 25. oktober. Bildet er fra en tidligere anledning. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord vil at Kåfjord kommune, gjennom Nord-Troms interkommunale politiske råd, skal medvirke ovenfor Norges arktiske universitetsmuseum for å få på plass en permanent utstilling om kvenene. – Relevant for oss, sier utvalgslederen.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Tirsdag denne uken var det møte i Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune. Her behandlet utvalget en sak om manglende informasjon om kvenene hos Norges arktiske universitetsmuseum. I vedtaket foreslår utvalget at Kåfjord kommune tar opp saken i Nord-Troms interkommunale politiske råd, for å medvirke til at det nye arktiske universitetsmuseet allerede i planfasen gir rom for en fast utstilling også om kvenene.

Landsdelsmuseum

– Universitetsmuseet er en sentral institusjon som dekker et område som har vært bosatt av kvener i veldig mange generasjoner. Museet må ha en fast kvensk utstilling, fastslår utvalgsleder Elling Vatne i etterkant av møtet.

Norges arktiske universitetsmuseum har, ifølge egen nettside, cirka 200 000 besøkende på årsbasis, og er «Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon og har bidratt til kunnskap og innsikt i nordnorsk natur- og kulturhistorie, samfunn og livsgrunnlag siden 1872.»

Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord er imidlertid ikke tilfreds med museets formidling omkring kvensk historie og kvenene, som er landsdelens egen nasjonale minoritet.

I saksframlegget heter det at «Kvenpolitisk utvalg mener det er sterkt beklagelig at landsdelens hovedmuseum ikke har fast utstilling og informasjon om kvener, det til tross for at nordkalotten har, og gjennom generasjoner har hatt, en stor kvensk bosetting med tradisjon og egen kultur og historie. Kvenene har vært det tause og glemte folket i de tre stammers møte. Det er på tide at man får ut bedre informasjon også i en så viktig institusjon som landsdelsmuseet er.»

– Universitetsmuseet er relevant for oss, og dermed er det relevant for oss å sette kommunene i gang. Vi kan ikke akseptere situasjonen slik den er i dag, sier Vatne.

Nytt museum

Planene for et nytt bygg for universitetsmuseet har versert i en årrekke. Siste nytt i saken er at regjeringen har satt byggestart på vent, og ber, ifølge NRK, museet utrede rimeligere løsninger.

Det er altså i anledning et nytt museum at Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord mener universitetsmuseet må involvere kvenene i sine planer og få på plass en permanent utstilling.

 

Les også:

Mener kvensk materiale må tilgjengeliggjøres