Fra utstillingsvisningen på De Samiske Samlinger i Karasjok. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

 

RiddoDuottarMuseumi – Porsangin Museumi kuttuu «Jokivenet» näyttelyn aukaisemisheen, tiistaina 6. Fepruuarikuuta 2018 klo.10.00.

Paikka: Museumin Konstiarenaa, FeFo-huonheessa Lemmijoven markkinassa.
Näyttelyperioodi: 6.2- 30.4.2018.

Näyttelyssä oon myötä tekstit, kuvat ja filmit mikkä De Samiske Samlinger oon laittanu dokumenttiprosjektin ”Jokivenet” ja jokivenheen pykkäämisen kursin materiaalista. Prosjekti ja kursi oli Karasjovessa museumila 4.7-9.9.2016.

Prosjektin meininki oli ottaat vaarin ja anttaat tiettoo siittä, kuinka jokivenheitä oon tradisjunellisti pykätty ja pietty Taanan latvoilta ja Kaarasjoven sivujovile.

Näyttelyn aukaisemisessa muistelhaan kans Porsangin museumin tulevasta jokivenet dokumentasjuuniprosjektista, mitä oon plaanattu kesäle 2018. Museumi halluu dokumenteerata immateriaalista ja materiaalista kulttuuriperinttöö kokkoomalla jokivenheentradisjuunii Porsangissa. Museumi kuttuu kans jokivenheen pykkäämisen kursile.

Karasjoen museumin jokivenheen pykkäämisen kursila vuona 2016 opithiin pykkäämhään jokivenheitä mikkä oon pietty ja mikkä oon aina piossa Taanan latvoila. Kursila opithiin venetmateriaalin kans työtelemistä, venettyyppiin omituisuuksista erilaisissa virroissa, saamenkielistä terminologiita ja venheenpykkäämisen estetikkaa. Kursi antoi kans tiettoo siittä kuinka venheen pykkääminen oon muuttunu ja kuinka venheet oon pietty. Kursin yhtheyessä kokosi museumi sisäle arvokasta informasjuunii venheitten pykkäämisestä ja samala suunile 550 saamen termii jokivenheistä. Museumi meinaa kans ette dokumentasjuuniprosjekti oon ottanu vaarii saamelaisesta immateriaalisesta jokivenet perinöstä. Sametinget, Norsk Kulturråd, UNESCO ja RiddoDuottarMuseat annethiin rahat prosjektile.

Sishäänpääsy näyttelhyyn oon ilman aukaisemispäivänä.
Simppeli seerveerinki.

Kontaktipersoona:
Riinakaisa Laitila, museumin konservaattori/ Porsangin Museumi, tel. 95013125
Berit Åse Johnsen, prosjektijohtaaja, Museumiinjohtaaja/De Samiske Samlinger, tel. 97401910.

.

Kursdeltaker Per Thomas Aira Balto med sin far som tilskuer. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat