egil borch

Festivalleder Egil Borch håper på mer støtte til Kipparifestivalen. KUVA LISS BETH GJERTSEN

En slik festival kan ikke utelukkende drives på dugnad, påpeker Egil Borch, leder i festivalstyret for Kipparifestivalen.

Liss Beth Gjertsen Nyby

Kipparifestivalen gikk i sommer av stabelen for syvende gang. Med små midler og en stor dose egeninnsats fra ildsjeler og frivillige klarer kvenbygda Børselv å arrangere festival. Men hvordan får de det til?

30.000 hittil i festivalstøtte

Festivalsjef Egil Borch kan fortelle at de kun har fått 30.000 kroner i støtte til årets festival.

– Dette er fra Finnmark fylkeskommune. Men vi har to søknader inne nå som jeg håper vi får uttelling på. Den ene er til Norske Kveners Forbund og Porsanger i utvikling. Vi har søkt om totalt 70.000 kroner, forklarer Borch.

Har dere fått støtte fra Porsanger kommune tidligere?

– Vi har fått midler hvert år, de siste årene, men det var noen år vi ikke fikk. Vi håper at kommunen etterhvert ser at man skaper liv og røre og at man trekker folk hit fra andre steder. Det er jo positivt for kommunen, mener Borch.

Reagerer på forskjellbehandling

Det er først i senere tid at Kipparifestivalen har vært godkjent som festival, og i år var første gang de fikk såkalt Festivaltilskudd. Til tross for gleden over å endelig kunne fronte Kippari som en «ordentlig» festival, syns Borch at det er synd at det er så stor forskjell på hva de ulike festivalene i nord får i festivalstøtte.

– Jeg leste i Nordlys hva de forskjellige festivalene i Troms får i støtte. Det sto at Riddu Riddu får totalt 4,4 millioner i offentlig støtte. Av dette er 1,1 million fra Sametinget. Márkomeannu får 1,6 millioner i støtte og 900.000 kroner fra Sametinget til sin kulturfestival i Skånland. Márkomeannu får 300.00 kroner i tilskudd fra Nordland fylkeskommune og vi får 30.000 fra  Finnmark fylkeskommune. Så det er forskjell, påpeker han.

Ønsker markedsdelen utvidet

Borch forteller at de framover ønsker å utvide festivalens markedsdel. Men det er heller ikke gratis, fordi det koster å kjøpe nødvendig utstyr. Noe som igjen går utover overskuddet.

– På markedet her på festivalen finner man ikke ballonger, men egenproduserte ting. Vi ønsker at markedet skal bli større. Det koster penger å ordne til et marked, så vi tenkte å kjøpe flere telt, men hvert telt koster over 20.000 kroner. I år har vi kjøpt teltutstyr for 35.000. Vi har hatt veldig mye utgifter i år, og dersom vi skal øke på antall salgsboder så må vi kjøpe minst to nye telt. Jeg er litt usikker på om vi klarer å gå i overskudd i år, sier Borch.

Håper på vekst

Kipparifestivalen har vært arrangert hvert år siden 2008, med unntak av 2012 og 2013.

– Vi hadde vekst fram til 2011, men så «knakk vi ryggen» fordi vi hadde festival i tre dager. Vi frivillige jobbet så mye at vi ble utslitt. Bare jeg jobbet et halvt årsverk i 2011 bare med festivalen. Vi må få flere med, og utvikle dette videre for at festivalen skal vokse. Vi må jobbe mer sammen for å få det til, avslutter Egil Borch.

Les også: Kipparifestivalen: Hele bygda står på hodet!