Norges arktiske universitetsmuseum har fått sine egne frimerker i forbindelse med 150-årsjubileet. Torsdag denne uken var det lansering av de små verdipapirene, kun et fåtall mennesker hadde sett dem før den offentlige avsløringen. (Foto: Posten Norge)

 

Da er de ute, frimerkene med det kvenske navnet på Norge. Norja.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Museet har hatt en sentral rolle i forskningen av nord-områdene og ikke minst innsamlingen av nord-norsk kultur siden oppstarten i 1872. Da er det flott at vi i Posten kan gi museet en anerkjennelse på dette viktige arbeidet, sier Postens frimerkedirektør Halvor Fasting.

Anledningen at Norges arktiske universitetsmuseum fyller 150 år i år, og at jubilanten har blitt hedret med egne frimerker. Til odel og eie, spesiallaget for bursdagen. Frimerkene som ble avduket for offentligheten for første gang torsdag denne uka, viser en rekke motiver som knytter seg til museets natur- og kulturvitenskapelige virksomhet.

Les mer om bakgrunnen og flere fakta: For første gang i historien: Landsnavnet Norja på norske frimerker

– Det er også ekstra gledelig at vi nå har fått «Norge» både på nord-samisk og kvensk for første gang på et frimerke, for å vise betydningen av den norske ur- og minoritetsbefolkningen i Nord-Norge, samt at dette viser språkene som snakkes i området museet representerer, sier Fasting.

Nordlys og gulløksa

De to frimerkene utgis i et miniatyrark. Her er museets virksomhetsområder synliggjort. Både astronomi, zoologi og botanikk er representert. I tillegg er også museets seremoni-øks fra tidlig 1000-tall avbildet som representant for arkeologi.

På selve frimerkene er det en nordlandsjekt i nord-norsk kystlandskap og en same med en reinslede som er avbildet. Kunstneren bak utgivelsen er Martin Mörck. Her ser du et ferskt bilde av museums-jubilant-frimerkene:

Her er frimerkene, nylig lansert og straks klar for salg. (Foto: Posten Norge)