Finnmarkseiendommens konferanse for 2024 har trekulturelle Finnmark som tema. Her delta blant andre Frank Jørstad (til venstre) og Rune Sundelin. (Foto: Pål Vegard Eriksen/Arne Hauge)

 

På dagsorden: Tre kulturer og fylket lengst nord i landet.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

FeFo betyr Finnmarkseiendommen. For femte gang drar de i gang en konferanse som i år har tema «Tre kulturer som drivkraft.» Konferansen som sådan heter «Nanne», et samisk verb som betyr «styrk.»

Årets konferanse går tirsdag 9. april, hvor folk blant annet får stifte nærmere bekjentskap med kvenske størrelser som teatersjef Frank Jørstad og Rune Sundelin fra Norske kveners forbund.

«FeFo-konferansen Nanne 2024 samler nordmenn, samer og kvener for å snakke om Finnmark sin fremtid», framgår det i ei pressemelding utsendt onsdag denne uken.

– Vi ser våre tre kulturer som en ressurs og det som gjør Finnmark unikt. Dette ønsker vi å løfte i en felles samtale sammen med de som har makt i Finnmark, sier direktør i FeFo, Tom Mikalsen.

Det Kventeaterets sjef skal gjøre, er å åpne det hele med monologen «Tre i en». Fulgt av en innledning ved førsteamanuensis i historie fra UiT Norges arktiske universitet og medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, Ketil Zachariassen. Etterpå blir det rundebordssamtale, hvor Sundelin deltar sammen med fylkesordfører Hans-Jacob Bønå, sametingsråd Berit Marie P. E. Eira, samt også ordførere fra Finnmark. Samtalen ledes av tidligere statssekretær Johan Vasara.

– FeFo skal forvalte Finnmark til det beste for innbyggerne, særlig den samiske kulturen. For tiden gjør vi det på skuldrene til debattene som pågår etter Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport. Derfor trenger vi å lytte, men vi tror også at resten av Finnmark kan ha glede av det, sier direktør Mikalsen, som minner om at folk underveis kan stille spørsmål til panelet.

Vi tar med at arrangementet strømmes via FeFo’s facebookside og YouTube-kanal. Hvis man ikke har mulighet til å følge det akkurat da, man man se konferansen i opptak.