leder8

Ruijan Kaiku oon kirjoittannu kainulaisten ja ruijansuomalaisten assiista 20 vuođen aijan. Met olema ylppeet siitä ette olema auttanheet kainun kieltäki etheenpäin.  Aviisin sivuila näkkyy mistä oon iloittu ja mistä itketty ja mitä voittoi ja pettymyksii oon koettu. Ja erittäinki olema ylppeet siitä ette meilä kirjoitethaan kans kainun kielelä.

Aviisin tekeminen oon maksanu sekä palavaa, kyynelheitä ette unettommii öitä. Monta vuotta elimä aivan käđestä suuhuun ja jouđuima pyytelemhään viranomaisilta ette het annettais meile muutaman tuhatlappusen lissää ette aviisi ei loppuis. Nyt se näyttää ette tallous oon viimin hyvä. Ja nyt met saatama satsata enämen.

Vuona 2007 Isotinka antoi ulos poliittisen mellingin «Mål og Meining» missä luvathiin ette Ruijan Kaijusta tullee viikkoaviisi. Met olema olheet valmhiit tähään jo kauvoin. Met tyhä ođotamme niitä rahhoi muutamhaan uutheen työpaikkhaan. Sitten sen saattais alkkaat. Assiita oon enämen ko tarpheeksi. Ja tänäki vuona olema yhtä jännittynheet niinko kaikkina vuosina ennenki, ette saamako viimin net luvatut rahat ette saattaisima alkkaat rakentamhaan viikkoaviissii.

Se ei kuitenkhaan ole kivheen kirjoitettu ette paperiaviisi jatkuu ikuisesti.  Piian ei seuraavii 20 vuottakhaan. Media oon enämen ja enämen digitaalinen ja siiheen suunthaan se Ruijan Kaikuki oon menossa, jossaki formussa. Se oon tietenki osa meistä jokka haluttais säilyttäät paperiaviisin mutta suurimalle osale meiđän lukkiijoista digitaalisheen aviishiin siirtyminen olis luultavasti hyvä.

Nettiaviisin kautta sauttaisima lissää lukkiijoita ko mitä paperiaviisi ja piian aivan uussiiki lukkiijajoukkoiki.  Paperiaviisi tullee ulos 10 kerttaa vuođessa mutta digiaviisi tulis ulos päivä ja olis aivan tuoret ja aktuelli. Sielä olis kans videoo ja äänifiilii, kainun kielelä tietenki,  ja uutissii päivän tapattumista. Kainun kieli näkyis ja kuuluis paremin ko ennen. Nettiaviisi oon kans interaktiivinen eli sinne saattais kirjoittaat kommentaarii, ehđottaat ja tipsata paljon enämen. Aviisi oon lukkiijoita varten!

Monet oon jo sikkaristi huomanheet ette meiđän nettisivut oon kehittynheet paljon ja ette niitä kehitethään koko aijan, ja se oon meininki ette niistä tullee vielä paremat.

Se oon ollu fiinii seurata kaikkii näitä suurii ja pienii tapattummii kainulaisten, ruijansuomalaisten ja suomalaisten piirissä niin monen vuođen aikana. Oon ollu vastaleita ja myötäleitä. Oon otettu askelheita etheenpäin ja takaisinpäin. Ja milloin minneki. Se oon ollu 20 jännittäävää vuotta, ja halluuma kiittäät kaikkii teitä jokka oletta auttanheet ja olheet myötä.
Vahvempina ja monta kokemusta rikhaampina olema nyt klaarit seuraavvii 20 vuotta varten! Ja toivoma ette sie pysyt följyssä.

 

______________________________

I 20 år har Ruijan Kaiku formidlet kvenske og norskfinske stemmer og hjertesaker. Vi er stolte over å være blant de som aktivt har presset på myndighetene i språksaken. Og vi er stolte av å ha fulgt kvenene i både glede, gråt, seire og frustrasjon opp i gjennom årene. Ikke minst er vi stolte av å være blant dem som aktivt skriver på kvensk.

Det er ikke til å legge skjul på at det har kostet både svette, tårer og søvnløse netter å drive denne avisa. I mange år har vi levd fra hånd til munn, håpet og bedt om at myndighetene vil bevilge oss noen ekstra tusenlapper slik at vi kan få gitt ut noen utgaver til. Heldigvis ser det ut til at vi endelig er på rimelig trygg grunn økonomisk. Og nå vi er klare til å satse mer!

I 2007 sa Stortinget gjennom meldinga «Mål og Meining» at en skulle jobbe for at Ruijan Kaiku skal bli ukeavis. Vi er klare. Og vi har vært klare lenge. Det eneste vi venter på er midler til noen ekstra årsverk slik at vi får fylt en hel avis hver uke med relevant stoff for våre lesere. For det er mer enn nok av saker å skrive om. I år, som vi gjør hvert år, venter vi spent på årets statsbudsjett for å se om de ekstra millionene kommer på plass slik at en endelig får oppfylt ukeavisdrømmen.

Når det er sagt, så er det ikke skrevet i stein at Ruijan Kaiku vil fortsette som papiravis i all evighet. Sannsynligvis ikke en gang de neste 20 årene. Mediebransjen blir mer og mer digital, og framtiden for Ruijan Kaiku ligger nok på nett i en eller annen form. Selv om det blir noen som vil savne papirformatet, vil en overgang til digitale løsninger mest sannsynlig være en bra ting for våre lesere.

Gjennom nettavisen vil vi kunne nå flere lesere enn vi gjør gjennom papiravisa, og kanskje også nye lesergrupper. Der papirutgaven i dag kun kommer ut ti ganger i året, kan vi på nett levere nye saker hver eneste dag, noe som betyr at vi kan tilby mer dagsaktuelt stoff. Gjennom filmsnutter og lydfiler på kvensk, og med aktuelt kvensk innhold, vil vi kunne gi språket et annet fokus enn tidligere. I tillegg åpner nettavisformatet for en større interaktivitet med dere, og vi håper at dere vil komme med innspill, tips og saker i større grad. Det er jo nettopp dere lesere vi lager avisen for!

Som mange av dere sikkert har fått med dere, så er vi allerede kommet i gang med å utvikle oss på nett, og vi ser fram til å kunne gi dere et enda bedre produkt framover.

Det har vært stor stas å få følge med på stort og smått av det som har skjedd i de kvenske, norskfinske og finske miljøene i Norge disse årene. Opp og nedturer. Framskritt og tilbakeskritt. Og alt der i mellom. Det har vært 20 svært spennende år, og vi ønsker å takke hver og en av dere som har bidratt og fulgt med oss.

Sterkere og mange erfaringer rikere, så er vi mer enn klare til å ta fatt på 20 nye år! Og vi håper at du følger med oss på ferden.