Hilde Skanke drømmer om at alle barnehager i Finnmark og Nord-Troms skal starte kvenske språkreir. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Hilde Skanke drømmer om at alle barnehager i Finnmark og Nord-Troms skal starte kvenske språkreir. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

950.000 kroner er nå fordelt på kvenske språkprosjekt.

Halti Kvenkultursenters prosjekt Kvensk språksatsing i Nord-Troms fikk 200.000 kroner, mens Universitetet i Tromsø og Kvensk institutt fikk 250.000 til oversetting av Kvensk grammatikk (Kainun kielen grammatikk) til norsk, da regjeringen fordelte språkmidler nylig.

I tillegg fikk Kvensk institutt 500.000 til språkreirprosjektet.
– Vi er veldig takknemlig for alle midler vi får, men nok til å nå målet med prosjektet er det ikke, konstaterer Hilde Skanke.

Hun drømmer nemlig om at alle barnehager i Finnmark og Nord-Troms skal starte kvenske språkreir.
– Midlene vi får nå går til å videreutvikle og utvide prosjektet litt i forhold til i dag, sier hun.
Tre språkforbilder i Porsanger er nå kurset, og nå venter en på å få presentert prosjektet for de siste barnehagene i kommunen.
–Vi venter på kartlegging fra kommunen om hvor mange foreldre og barnehager som er aktuelle til prosjektet. Og så skal vi gå i gang med å kurse disse. Forhåpentligvis allerede i løpet av oktober, sier hun.
Instituttet skal også ha fått videreført 50.000 til ordbokprosjektet, samt 50.000 til språkteknologiprosjektet.