Mangfold og nasjonale minoriteter står på programmet på konferansen i Hedmark. (Illustrasjonsfoto: Arne Hauge)

 

Vil du delta må du legge turen til Elverum.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I Hedmark er det straks klart for en konferanse som kan være aktuell for deg som jobber med mangfold og minoriteter. Det er Hedmark fylkes flerkulturelle råd som arrangerer konferansen, der tema og tittel er «Mangfold og nasjonale minoriteter – Hvordan skape gode lokalsamfunn?»

Konferansen holdes tirsdag 22. oktober, og har som målgruppe spesielt politikere på kommunalt- og fylkesnivå. Mer spesifikt nevnt som målgruppe finner vi Fylkesmannen samt kommunale- og fylkeskommunale råd og utvalg. Også Høgskolen Innlandet, LO, NHO, KS og frivillige organisasjoner er velkomne til å melde seg på. Her ble påmeldingsfristen for øvrig nylig utvidet, og er nå onsdag 16. oktober, altså inneværende uke.

Foruten kulturelle innslag, kan vi av programmet lese foredrag om holdninger til mangfold i et historisk perspektiv, nasjonale minoriteter og urfolks historie i Norge.

Det blir omvisning av utstillingen Latjo drom, foredrag med tittelen «Uten innvandring stopper befolkningsveksten i Innlandet,» samt sofadebatt og presentasjon om Europarådets rammekonvensjon og hvorledes kommunene og fylkeskommunene kan integrere dette i sitt arbeid.

Konferansen holdes på Glomdalsmuseet i Elverum. For påmelding, trykk her