Joddu – en samarbeidsarena for laks i Tanavassdraget. (Foto: Toril Wiggen)

 

Tanaelva er presset fra alle hold. Bli med på konferanse for å diskutere framtiden for laksen og fisket.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I Tana kommune fins det en aktør kalt «Joddu – samarbeidsarena for laks i Tana-vassdraget,» som i forbindelse med sitt prosjektarbeid arranger en konferanse om tanalaksen og laksefisket i vassdraget.

Også for deg og meg

– Til konferansen inviterer vi aktører innen fiskeforvaltning, forskere, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen til samhandling omkring tanalaksen og laksefiskets framtid, heter det i invitasjonen fra arrangøren.

Konferansen avsluttes med paneldebatt, og holdes på Scandic Hotel i Karasjok tirsdag 13. og onsdag 13. november.

Påmelding innen 25. oktober. For mer informasjon på 3 språk, trykk her