Kulturrådets direktør Kristin Danielsen får mer å gjøre. (Foto: Kulturrådet)

 

Tror bytte fra dep til råd vil styrke tilskuddordningen for minoriteter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Kulturrådet ved direktør Kristin Danielsen overtar forvaltningen av tilskudd til nasjonale minoriteter.

Det var torsdag denne uken at regjeringen.no sendte ut pressemelding med nyheten, der nåværende ansvarshavende – kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland – ga uttrykk for optimisme i forhold til det vedtatte skiftet.

En pådriver

– Kulturrådets kompetanse og erfaring vil bidra til å styrke tilskuddsordningen til nasjonale minoriteters kultur og språk. Jeg håper dette vil gjøre det mulig å realisere mange gode prosjekter i årene som kommer, sier Mæland.

Det var i fellesskap at nevnte departement sammen med kulturdepartementet besluttet å overføre forvaltningen av to tilskuddsordninger for nasjonale minoriteter. De minner om kulturrådets lange erfaring med utviklingsarbeid, samt rådet som en pådriver for at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og tilgjengeliggjøres.

Har stadig ansvaret

Kulturrådet mottar i dag over 18.000 søknader, hvor de fordeler 1,4 milliard kroner til kunst- og kulturprosjekter over hele landet. Rådet har kontorer i Bodø, Trondheim og Oslo, og det overordnede ansvaret for politikken overfor nasjonale minoriteter vil fortsatt ligge hos departementet, som også er klageinstans hvis man er uenig i tildelinger.

Den årlige støtten til prosjekter som synliggjør nasjonale minoriteter, kvenene og norskfinnene inkludert, er på drøyt 7 millioner kroner. Les mer her