Søndagens familiedag i reisadalen er blitt et populært og kjært innslag under Paaskiviikko. Også i år blir det kvensk gudstjeneste på Bergmo kapell og sammenkomst på Tørrfoss kvengård. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

 

– Vi er klar, lover daglig leder på Halti kvenkultursenter – Haltiin kväänisentteri, Pål Vegard Eriksen, og ønsker velkommen til Nord-Troms og årets Paaskiviikko.
Eriksen synes imidlertid det er vanskelig å anbefale bare et eller to arrangementer i det varierte programmet – vi bør egentlig få med oss alt som skjer i løpet av uka.
Halti kvenkultursenter IKS eies av Nord-Troms kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen samt Troms fylkeskommune. I løpet av Paaskiviikko vil det være arrangementer i alle de seks kommunene.

Tjuvstart
Allerede førstkommende fredag (8. juni) blir det en aldri så liten tjuvstart årets Paaskiviikko. Kvenlandsforbundet arrangerer da et arbeidsseminar med tema «Kvener og karelere som arktiske urfolk» i Skibotn.
– Vi har med forskere fra Finland og fra Karelen. Til seminaret kommer også Alexey Tsykarev fra Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples som har hovedkvarter i Genevé.
– Om kvener skal få styrket sine muligheter i Norge, er det viktig at vi selv er aktive og bygger opp kunnskap om vår eldre historie, skriver arrangøren.
Skibotn kven- og finneforening og Kvenlandsforbundet følger opp med kvenskfinsk musikktreff lørdag og søndag.

Her er årets program:

Programi / Program

Varaslähtö / Tjuvstart:

Kvenskfinsk musikktreff, Storfjord kommune

Perjantai / Fredag 08.06
Kl. 09:00: Arbeidsseminar: «Kvener og karelere som arktiske urfolk»
Seminarspråket er kvensk og engelsk.
Fri entré. Arr: Kvenlandsforbundet

Lauvantai / Lørdag 09.06
Kl. 12:00: Musikktreff på Hotti kvengård. Fri entré
Kl. 19:00: Konserten «Musikk fra Ruija – området der nordlyset flammer» v/Beddari Nilsen & Dag Okstad.
Inngang kr. 150,- (billetter selges i døra). Arr: Skibotn kven- og finneforening og Kvenlandsforbundet

Sunnuntai / Søndag 10.06
Kl. 10:00-12:00: Musikktreff på Hotti kvengård – sluttspill
Fri entré. Arr: Skibotn kven- og finneforening og Kvenlandsforbundet


Pääprogrami / Hovedprogram:

Maanantai / Mandag 11.06

Kvensk eventyrstund, barnehager, Nordreisa kommune
Kl. 10:00: Kirkebakken barnehage
Kl. 11:00: Høgegga barnehage
Kl. 14:00: Reisa Montessoribarnehage
Arr: Språkreir Nordreisa/Kainun institutti – Kvensk institutt


Tiistai / Tirsdag 12.06

Kvensk eventyrstund, barnehager, Nordreisa kommune
Kl. 10:00: Sørkjosen barnehage
Kl. 14:00: Trollskogen barnehage
Arr: Språkreir Nordreisa/Kainun institutti – Kvensk institutt

Kulturkveld på Kvænangsbotn Grendehus, Kvænangen kommune
Kl. 18:00:
Foredrag v/Ivar Bjørklund // Konsert: «Sommarvals» v/Daniel Wikslund med band // Musikalsk innslag v/Barnekoret i Kulturskolen og Kulturskolekoret Simalango // Kafésalg
Inngang kr 100,-/0,-. Arr: Halti kvenkultursenter, Kvænangen Qven og sjøsamisk forening

Kulturkveld på Solhov, Lyngen kommune
Kl. 18:00: Foredrag v/Harald H. Lindbach // Konsert: «Viritää – Vårlek» v/Øystein Fredriksen, Nikolai Äystö Lindholm, Kristin Mellem og Peter Vang // Kafésalg v/Solhov
Inngang kr 100,-/0,-. Arr: Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum


Keskiviikko / Onsdag 13.06

Kulturkveld på Kiilgården, Skjervøy kommune
Kl. 19:00: Foredrag v/Ivar Bjørklund // Konsert: «Viritää – Vårlek» v/Øystein Fredriksen, Nikolai Äystö Lindholm, Kristin Mellem og Peter Vang // Kafésalg
Inngang kr 100,-/0,-. Arr: Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter

Kulturkveld på Olderdalen kultursenter, Kåfjord kommune
Kl. 17:00: Salg av mat v/Olderdalen Husflidslag, fri entré
Kl. 19:00: Foredrag: «Tanker fra etterkrigstidens Kåfjord» v/Elling Vatne // Konsert: «Sommarvals» v/Daniel Wikslund med band
Inngang kr 100,-/0,-. Arr: Halti kvenkultursenter, Kåfjord kvenforening


Tuorestai / Torsdag 14.06

Forskningsseminar på Halti, Nordreisa kommune
Kl. 12:00-15:00: «Etnisk kultur som næring?»
Arr: Forskningsnode Nord-Troms

Kvensk salmekveld i Skjervøy kirke, Skjervøy kommune
Kl. 19:00: «Styr du min vandring». Medvirkende: Kristin Mellem og Karin Hennie Meilandstind
Fri entré. Arr: Skjervøy sokn, Nord-Troms Museum


Perjantai / Fredag 15.06

Kvensk eventyrstund, barnehager, Nordreisa kommune
Kl. 10:00: Storslett barnehage
Kl. 11:00: Tømmernes gårds- og naturbarnehage
Kl. 11:45: Leirbukt barnehage
Kl. 13:30: Oksfjord barnehage
Arr: Språkreir Nordreisa/Kainun institutti – Kvensk institutt

Fortellerteater for barn, Knøttelia barnehage, Lyngen kommune
«Lurveleven» v/Skrål og skrammel
Arr: Halti kvenkultursenter

Fortellerteater for barn, Olderdalen barnehage, Kåfjord kommune
«Lurveleven» v/Skrål og skrammel
Arr: Halti kvenkultursenter

Utstillingsåpning på Markedsplassen, Storfjord kommune
Kl. 18:00: Åpning av utstillinga «Lyngshestfortellinger» // Foredrag v/Birgit D. Nielsen // Musikalsk innslag v/Kristin Mellem og Øystein Fredriksen.
Fri entré. Arr: Nord-Troms Museum, Halti kvenkultursenter

Pubkveld på Broen Pub, Storfjord kommune
Kl. 21:00: KvænQuiz // Konsert: «Sommervals» v/Daniel Wikslund med band
Inngang kr 100,-/0,-. Arr: Halti kvenkultursenter, Broen Pub, Storfjord språksenter


Lauvantai / Lørdag 16.06

Åpen dag på Halti, Nordreisa kommune
Kl. 11:00-14:00: Salg av mat v/Kirstis hjemmelagde // Åpen utstilling // Åpen butikk // Lag din egen kvenskjorte
Kl. 11:00: Boklansering av «Tradisjonsmat fra Nord-Troms»
Kl. 12:30-13:15: Foredraget «Om lakselorder og ufine kvener» og omvisning i utstillingene v/prosjektleder Lise Brekmoe
Kl. 13:15: Fortellerteater for barn: «Lurveleven» v/Skrål og skrammel
Kl. 14:00 Vel hjem!
Fri entré. Arr: Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum, Halti SA mfl.

Konsert på Halti kulturscene, Nordreisa kommune
Kl. 19:00: Konsert (KultNett)
Inngang kr 250,-/50,-. Arr: Halti kvenkultursenter


Sunnuntai / Søndag 17.06

Gudstjeneste på Bergmo bedehus, Nordreisa kommune
Kl. 11:00: Kvensk-norsk gudstjeneste
Fri entré. Arr: Nordreisa sokn

Kulturdag på Tørfoss kvengård, Nordreisa kommune
Kl. 13:00-17:00: Kafésalg, loddsalg og aktiviteter for barn v/Nordreisa husflidslag
Åpen sauna, laftekonkurranse m.m.
Kl. 14:00: Vandrefortelling: «Ingen er så trygg i fare – en vandrefortelling om evakueringshøsten 1944» . Medvirkende: Inger Birkelund, KvääniÄäni, Øystein Fredriksen, Kristin Mellem
Fri entré. Arr: Halti kvenkultursenter, Nord-Troms Museum

 

Programmet oppdateres fortløpende. Arrangørene tar forbehold om feil og at endringer kan forekomme!
Følg med på: http://kvenkultur.no/paaskiviikko/program/