Kai Petter Johansen. (Foto: Arne Hauge)

 

«Kommentarfeltene avslører holdninger mot kvener en ikke skulle tro fantes lengre i samfunnet», skriver Kai Petter Johansen i dette innlegget. Lederen av Norske kveners forbund, Ruijan kvääniliitto er samtidig kritisk til NRKs behandling av saken.

 

«Du er jo ikke hjemme», «Fløtt heim da, hvis du er utilpass», «Kvensk er ikke engang et språk, bare en dialekt av finsk» og «Glem dem så forsvinner de kanskje». Dette er et utvalg av 737 kommentarer til NRK-saken Oslo kan bli Uslu – unge kvener vil ha offisielt kvensk navn på Oslo.

Det er særlig to forhold vi vil ta tak i. Det ene er at NRK har framstilt denne saken feil. Kvenungdommen har spurt språkrådet om det finnes en kvensk skrivemåte for Oslo, de har ikke bedt om at byens navn skal endres. Har NRK bevisst brukt sårbar ungdom for å få flest mulig klikk og reaksjoner, eller er dette er arbeidsuhell? Dette har vært svært belastende for de involverte, og en kan spørre seg om dette er en statskanal verdig.

Det andre vi ser er at kommentarfeltene avslører holdninger mot kvener en ikke skulle tro fantes lengre i samfunnet. Bak fornorskningspolitikken lå ønsket om å ha et rent samfunn med et rent felles språk, en ren etnisitet og en ren felles kultur. Historien har vist oss at vi bør bevege oss bort fra det tankesettet. Menneskeverd, likeverd, tillit og mangfold er suksessfaktorer i de fleste vellykkede samfunn, så også det norske. Det er tid for å løfte mangfoldet og styrke samholdet.

Så til Kvenungdommens ønske om å ha en vedtatt kvensk skrivemåte på landets hovedstad. Dette støtter jeg fullt ut. Kvensk er anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk. Den offisielle kvenske skrivemåten for kongeriket Norge er «Norjan kuninghaan valtakunta». «Peruna» er Bergen, «Veisisaari» er Vadsø for å ta noen eksempler. De norske navnene består helt upåvirket av dette. Jeg tror de fleste tenker at dette er uproblematisk. Mange vil kanskje mene at det er flott om hovedstaden får en kvensk skrivemåte.

 

Kai Petter Johansen
Johtaja – Leder
Ruijan kväänilitto – Norske kveners forbund