Monica Mæland. Foto: Paul Paiewonsky

– Jeg synes det er beklagelig at Finnmark fylkesting ikke vil være med å ta viktige og strategiske beslutninger i fellesnemnda. Finnmark er tjent med å delta i dette arbeidet, sier kommunalminister Monica Mæland. Departementet endrer i dag sammenslåingsforskriften, slik at antall medlemmer i fellesnemnda blir fordelt etter innbyggertall.

Fellesnemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 9 medlemmer fra Finnmark. Forskriften blir fastsatt etter at Finnmark fylkesting i dag har vedtatt ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark.
– Dette gjør fellesnemnda beslutningsdyktig selv om fylkestinget i Finnmark ikke følger opp Stortingets vedtak, sier Mæland, i en pressemelding.

Utsetter første møtet i fellesnemnda
– Jeg vet at Troms fylkeskommune nå med tungt hjerte tar på seg ansvaret for å starte arbeidet i fellesnemnda alene. Både jeg og Troms skulle veldig gjerne hatt med Finnmark i dette viktige arbeidet, sier Mæland.Troms har gitt uttrykk for at de ønsker å utsette det første møtet i fellesnemnda til over sommeren, slik at de får tid til å sette seg inn i den nye forskriften.
– Det har jeg stor forståelse for. Jeg har derfor besluttet å avlyse det planlagte møtet fredag og kaller i dag inn til nytt møte 13. august, sier Mæland.

Angår hele landet
Sammenslåingen av Troms og Finnmark angår hele Norge. En viktig del av regionreformen er å gi nye oppgaver til fylkeskommunene.
– I Norge har vi et prinsipp om at alle kommuner og fylkeskommuner har ansvar for de samme oppgavene. Da er det størrelsen på den minste fylkeskommunen som avgjør hvilke oppgaver som kan overføres til det regionale nivået.Med Stortingets vedtak til fylkesstruktur får den minste nye fylkeskommunen rundt 240.000 innbyggere. Dersom Finnmark skal stå alene med sine 76.000 innbyggere, vil det langt på vei fjerne muligheten for å overføre flere av de nye oppgavene til fylkeskommunene.
– Jeg oppfordrer på det sterkeste de folkevalgte i Finnmark til å velge medlemmer til fellesnemnda. Innbyggerne, næringslivet og ikke minst de ansatte i fylkeskommunen fortjener at den viktige prosessen med å bygge en ny fylkeskommune kommer i gang. Når Finnmark fylkesting oppnevner medlemmer, kan de delta i fellesnemnda, sier Mæland.

 

Pressemelding kommunal- og moderniseringsdepartementet | Dato: 21.06.2018

 

Les mer:
https://www.altaposten.no/nyheter/2018/06/21/Flertall-for-ikke-å-oppnevne-representanter-fra-Finnmark-16973077.ece