De siste ukene har kvensk språk og kultur blomstret skikkelig og skapt stolthet og begeistring langt utenfor kjernen av entusiaster og ildsjeler. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

«En forsoning vil kreve mer enn en ny og sannferdig historiefortelling, det vil kreve konkrete tiltak og virkemidler» skriver Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund i denne kommentaren, først publisert i Altaposten.

 

Rolf Edmund Lund. (Foto: Tom Skoglund/Altaposten)

Premieren til det nye teateret, en flott vandreutstilling og større bevissthet rundt identitet og historie, er viktige byggesteiner for at kvensk kultur skal overleve i en globalisert tidsalder.

Det er et skjørt byggverk som skal vedlikeholdes og videreutvikles. Språket er i høyeste grad truet, slik Kurt Johnsen (fra Alta kvenforening, red. anm.) var inne på i Altaposten.

Unge som skal ta opp arven trenger et opplæringstilbud som fungerer og rekrutteringen av motivert ungdom er en krevende øvelse. Vi må huske på at de unge beveger seg i en digital verden som er alt annet enn tilpasset det som ligger på siden av det man får presentert gjennom veltilpassede algoritmer og hovedstrømmen av interesser.

Kampen for samisk kultur og språk viser hvor viktig institusjonsbygging er for et vellykket resultat, som språkopplæring og kulturelle arenaer. Et samisk nasjonalteater, et parlament, samisk høgskole, samisk videregående skole med vekt på reindrift og samiske medier, for å nevne noe.

Kvensk og norskfinsk virkelighet trenger en lignende oppdrift og her er det store forventninger til sannhetskommisjonen.

En forsoning vil kreve mer enn en ny og sannferdig historiefortelling, det vil kreve konkrete tiltak og virkemidler. Kommisjonens faktainnhenting må forplikte og følges opp av en planmessig redningsaksjon.

Dette må til for å redde språk, kultur, næring, identitet og mangfoldet i det norske samfunnet. Det mangfoldet man i sin tid ville viske vekk.