Odd Christian Hagen, Rødt

Partiet Rødt sier at de er glade for at norske myndigheter skal opprette en sannhets- og forsoningskommisjon som skal evaluere fornorskingspolitikk og urett begått mot det kvenske folk i Norge.

–  Vi mener det er viktig at Stortinget som representant for den norske stat, tar ansvar for undertrykkinga av kvenene i fortid og nåtid, og at den historieforfalskninga som har skjedd i den norske nasjonalismens navn, opphører, sier Odd Christian Hagen til Ruijan Kaiku.

I sitt partiprogram sier Rødt at de blant annet skal jobbe for at det tilrettelegges for at samisk (nord-samisk, lulesamisk, sørsamisk) og kvensk kan være reelt førstespråk gjennom hele grunnopplæringen.

I tillegg sier partiet at de går inn for at også kvenene får sitt fond som erstatning for fornorskingspolitikken, og at det blir gitt tilstrekkelige statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, blant annet kvensk ukeavis og radioprogram på kvensk, samt kvensk forsking og museumsvirksomhet.

Ifølge Rødt må det også satses på utdanning av lærere i kvensk språk.

– Det må bli mulig å velge kvensk som fag i flere områder, blant annet i Oslo. Det kvenske barnehagetilbudet må videreutvikles der det er grunnlag for det, står det i partiprogrammet.