Anne Kalstad Mikkelsen i Sannhetskommisjonen. 
(Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Fornorskningsprosessen blir tema når kommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen møter folket på biblioteket i hjembygda si.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

31. oktober skal Sannhetskommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen snakke om fornorskingens konsekvenser på biblioteket i hjembygda Hamarøy i Nordland. Hun vil fortelle om hvorfor og hvordan kommisjonen gransker fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner.

– Det er viktig for oss som kommisjon å møte folk for å høre hva de har å fortelle. Jeg håper at mange møter opp. Fornorskningspolitikken angår ikke bare den samiske, kvenske og norskfinske befolkningen, men oss alle, også majoritetsbefolkningen, sier kommisjonsmedlem Anne Kalstad Mikkelsen til Avisa Nordland.

Flere hamaøyværinger skal være invitert for å fortelle om sine opplevelser av fornorsking og forsoning. Samtalen skal være åpen, og alle som er til stede kan delta.

 

Travle dager for kommisjonen

I følge kalenderen som ligger på kommisjonens nettsider, har Sannhets- og forsoningskommisjonen travle dager.

Torsdagen deltar kommisjonsmedlem Anne Julie Semb på fagsamling for stedsnavn torsdag 31. oktober. Deltakere her er Kartverket, Spåkrådet og Sametinget som jobber med stedsnavn etter stadnamnloven, og temaet er samiske og kvenske stedsnavn. Det hele skjer på Kartverket i Hønefoss.

Samme dag holder seniorrådgiver i sekretariatet Inger Elin Utsi et foredrag for studenter ved UiT i Alta om kommisjonens arbeid.

Fredag deltar Anne Kalstad Mikkelsen på avduking av to minnetavler som er reist på Lappholmen i anledning dens historie som offentlig kirkegård og samisk gravsted fra førkristen tid.

Senere i november skal Anne Julie Semb delta på Kven Østlandets seminar med tema «Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid». 21. november skal kommisjonen ha et av sine ordinære møter. Dette foregår på Stortinget. Dagen etter inviterer kommisjonen til et åpent møte på Kulturhuset i Oslo. I begynnelsen av desember skal kommisjonen møte ambasadørene fra Finland og Sverige.