Landsstyret i Norsk Målungdom krever at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått Aldershjem. KUVA NORSK MÅLUNGDOM

Landsstyret i Norsk Målungdom krever at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått Aldershjem. KUVA NORSK MÅLUNGDOM

 

Landsstyret i Norsk Målungdom krever at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått Aldershjem.

– Skolen og aldershjemmet  i Børselv i Porsanger er truet av nedleggelse. Disse institusjonene tilhører et unikt miljø der kvensk språk har mulighet til å vokse seg sterkere, de er derfor svært viktig i kampen for å styrke og føre videre kvensk språk og kultur. En nedleggelse vil være et alvorlig tilbakeslag i denne kampen, skriver Målungdommens landsstyre i en uttalelse.

Videre sier de at det gode kvenske miljøet i Børselv er uvanlig, og at det gir næring til de kvenske røttene slik at de kan vokse.

– Skolen og aldershjemmet er pilarer i dette miljøet. Børselv skole er en av få som gir undervising i- og på kvensk. Slik kan ungene lære seg språket sitt, og dette gjør revitaliseringen av kvensk mulig. Samtidig sikrer aldershjemmet, med kvenskspråklig personale, at de gamle kan få en trygg alderdom der de får bruke sitt eget språk.

– Landsstyret i Norsk Målungdom krever derfor at kommunestyret i Porsanger sikrer videre drift av Børselv skole og Solbrått aldershjem. Tap av kvensk språk og kultur, er et tap for det språklige mangfoldet i Norge. La Børselv leve! uttaler Målungdommen.