Hilde Skanke oon Kainun institutin johtaja. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Ved hjelp fra Kvensk institutt skal Forsvaret presentere det kvenske for nye soldater som ankommer Garnisonen i Porsanger.

 

Frank Halvorsen | Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

– Garnisonen i Porsanger ønsker å innvie sine soldater i det som er typisk for Finnmark og den trekulturelle delen som vi har her.

Det sier daglig leder Hilde Skanke ved Kainun institutti – Kvensk institutt.

– Forsvaret har en introduksjon om den samiske kulturen og levemåten, og ønsker å gjøre det samme med den kvenske. Dette for å synliggjøre det og gjøre soldatene sine litt mer bevisst på hvordan vi lever og bor her, sier hun.

– De ønsker rett og slett å skape mer forståelse rundt dette.

Bevisstgjøring

Kvensk institutt er invitert inn for å gi Forsvaret informasjon og bakgrunn for en slik presentasjon, som de siden kommer til å ha for soldatene sine når de ankommer.

– Det blir på en måte en power point-presentasjon med et innblikk og en fortelling om de lokale kulturene, sier Skanke.

– Presentasjonen blir i seg selv kort og konsis, men vi skal også være med å utforme bakgrunnsinformasjonen som de skal stå og snakke om.

På spørsmål om hva dette samarbeidet betyr for instituttet hun leder, svarer Skanke slik:

– Det betyr mer bevisstgjøring og synlighet også av den kvenske kulturen og måten man har håndtert naturen på.

– Det er trolig mye av det som er målet for Garnisonen i Porsanger også; å gi soldatene et innblikk i hvordan man lever av naturen her, i pakt med naturen, og hvordan man har nyttegjort seg av den til alle tider.

– Jeg synes det er kjempeinteressant, for soldatene har ganske strenge regler for hvordan de selv skal etterlate seg naturen når de har vært i et område, for eksempel under øvelse. Det er kanskje et poeng å vite «hvorfor gjør vi det slik?» sier Skanke.

Historie og språk

Første utkast skal, ifølge instituttlederen, være ferdig i mars.

– Da skal vi treffe dem og legge fram vårt arbeid. Vi har jo fått sett den samiske presentasjonen, så vi vet litt om hovedmomentene og ønsket innhold.

– Det kommer til å gå med en del arbeidstidsressurser, erkjenner hun.

– Det er ikke et betalt oppdrag, så vidt jeg vet, og ligger for øvrig innenfor det instituttet skal gjøre; formidling og kunnskap ut i samfunnet. Det ligger til formålene våre, sier hun.

– Vi ønsker å legge et godt grunnlag for bevisstgjøring på hvem kvenene er, hvordan kvenene lever, kvensk historie og ikke minst språket.

– For eksempel kan kvenske stedsnavn på kart være veldig viktig når en er soldat, sier Skanke.

Godt trekk

Skanke sier at hun håper dette kan bidra til en økt nysgjerrighet på lokalbefolkningen for soldatene, og tror manglende kunnskap kan ha vært en utfordring fram til nå:

– Jeg tror at det komme fra andre steder i landet, uten kunnskap om historien og levemåten i området man kommer til, kan ha vært en utfordring tidligere.

– Porsanger kommune har vært en forsvarskommune i mange år, og konfliktnivået mellom soldatene og lokalbefolkning har trolig alltid vært en utfordring, sier hun.

– Så dette kan være et godt trekk fra Forsvarets side, avrunder Skanke.