Mens man i Norge snakker om krigen, snakker man i Finland om de tre krigene: Vinterkrigen, forsettelseskrigen og Laplandskrigen.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Nesten 100 000 finlendere ble drept og 80 000 ble invalidisert. Titusener av barn mistet en eller begge foreldrene. 400 000 evakuerte finlendere fra Karelen måtte skaffes nye hus og gårdsbruk. Det var vanskelige tider.

Den ukjente naboen
I anledning Finlands 100-årsfeiring arrangerte Internasjonalt seminar et kveldsseminar Finland tre kriger 1939–1945 i slutten av september.
– Av alle land Norge har grense med, er det Finland vi hører minst om, konstaterte instituttleder Fredrik Fagertun ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi.
UiT har flere større forskningsprosjekter på gang for å forstå 2. verdenskrig. Et av spørsmålene som har vært mye debattert er Finlands forhold til Tyskland under krigen: Våpenbrorskap og militær allianse eller var det ideogisk preget? Hvorfor samarbeidet finnene med naziene?
Over hundre mennesker var til stede for å høre om temaet.

Vinterkrigen
– Da Sovjet angrep Finland, fikk Finland mye sympati ute i verden. Litt som i Norge, som var uforberedt på tysk angrep, var det få i Finland som trodde at Sovjetunionen ville angripe. Og i Sovjetunionen trodde de ikke på at Finland ville forsvare seg, fortalte Fagertun.
– Deltakelse i krig ble oppfattet som en patriotisk plikt. Finland var dårlig utrustet, særlig materielt med få stridsvogner og fly, men også i antall soldater. Men de finske soldatene lærte fort å kjempe mot russerne. De sovjetiske maskinene tålte dårlig vinterkulda og snø, mens finnene utmerket seg med skiferdigheter og det kjente forsvarsvåpenet, molotov-cocktail.
Etter hver fikk Finland en del materiell utenfra.

– Men hjelpen kom for sent. De allierte var meste interessert i svensk jernmalm, og de ville hatt problemer med å frakte troppene til Finland.

Fortsettelseskrigen
Etter vinterkrigen var det mange i Finland som mente at landet hadde vært gjenstand for urettmessig aggresjon fra øst.
I juni 1941 gikk Finland og Tyskland sammen om å angripe Sovjet.
Her knyttet det seg store spørsmål, sett i ettertid.
– Hvorfor lot Finland Tyskland plassere 250 000 soldater og dro på tokt til Sovjetunionen sammen med Nazi-Tyskland? Hvordan kan vi forklare det?
I følge Fagertun var det følelsen av å være isolert som tvang fram denne løsninga.
– For eksempel var det lite hjelp å få fra Sverige, bemerker han.
Han minner om at finnene også hadde tradisjon med militært samarbeid med Tyskland tilbake i tida.
– Den offisielle finske forklaringa har vært at Finland kjempet sin egen krig, og at de gjorde det på grunn av uretten de følte etter vinterkrigen. De mente at fortsettelseskrigen ville rette på uretten, og en allianse med Tyskland var bare en nødvendighet. Det fins heller ikke noen traktat om en planlagt strategi eller allianse, sa Fagertun.
Han pekte på at på det tidspunktet gikk krigen bra for Tyskland.
– Finnene trodde sikkert at Tyskland ville vinne krigen.
Fremdeles diskuteres de finske troppenes rolle i beleiringa av Leningrad fra september 1941 til januar 1944. Selv om Mannerheim nekta de finske troppene til å angripe byen, var deres plassering en viktig brikke i Tysklands strategi.

Lapplandskrigen
Da Tyskland kapitulerte, var det over 200 000 tyske soldater igjen i Finland. Etter pålegg fra Sovjetunionen måtte Finland jage dem ut. Det oppsto krig mellom finske og tyske styrker i Lappland i september 1944, og tyskerne ble jaget til Norge i slutten av april 1945.
– Dette var nok ubehagelig for begge, bemerket Fagertun.
Mens de tyske troppene trakk seg nordover mot Norge, brente og sprengte de alt, på samme måte som i Finnmark og Nord-Troms.

Etter krigen
Fagertun mener at Finland kom ut av krigen med æren i behold – til tross for at de hadde samarbeidet med Tyskland.
– Med presidentene J.K. Paasikivi og Urho Kekkonen fortsatte denne balansekunsten mellom øst og vest under den kalde krigen. Det har de andre nordiske landene vært godt tjent med, sa Fagertun.
Ennå på 1970-tallet var det selvsensur i Finland når man skulle omtale Sovjetunionen og krigen. Det var først etter Sovjetunionens fall at det var lov å snakke om temaet i offentlighet.
Ennå i 2017 var det ca. 17 000 krigsveteraner i Finland hvorav 2500 er krigsinvalidisert. Gjennomsnittsaldreren deres er 92 år, og antallet går raskt ned. Blant krigsveteranene er antall kvinner snart høyere enn antall menn.

 

Suomen kolme sottaa

Sođan jälki oon ihmisten mielessä monta vuosikymmentä.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Yli sata henkkee oli Tromssan universiteetin iltaseminaarissa missä praatithiin Suomen sođista.

Liki satatuhatta kuollutta. Liki 80 000 oon invalidiseeratut ja kymmenii tuhanssii lapsii oon ilman vanhemmiita. Nelje sattaa tuhatta pakolaista Karjalasta kenele piti hommata talot ja maat.
– Kaikista meiđän naapuriista met tieđämä vähiten Suomesta, Fredrik Fagertun sannoo.
Hän työtelee Tromssan universiteetissä missä oon menossa prosjekti missä tutkithaan toista mailmansottaa. Tutkiijoita kiinnostaa Suomen ja Tyskän yhtheistyö: Oliko Suomi ideoloogisesti samala linjala ko Tyskä ? Miksi het tehthiin yhtheistyötä natsitten kans?
Universiteetti järjesti aukkeen iltaseminaarin tästä oktooperikuussa. Paikala oli yli sata kuulijaa.
– Ko Ryssä hyökkäsi, Suomi ei saanu paljon appuu muilta ko Tyskältä, Fagertun sanoi.
Ruijasta lähätethiin sotilaile vaattheita ja tavaraa niinko reppui mutta militääriappuu ei tullu juuri mithään, ei Ruottistakhaan.
– Talvisođan jälkhiin Suomessa ajatelthiin ette se oli joutunu epäoikeuenmukhaisesti Ryssän hyökkäyksen alle. Ko Tyskä halusi hyökätä Suomen läpi Ryssänmaale, Suomi sai mahđolisuuđen lähteet omale reisule Itä-Karjalhaan. Suomessa kans ajatelthiin sikkaristi ette Tyskä voittaa sođan, Fagertun muisteli.
Tyskä piiritti Leningradii, ja se oli heile hyväksi ette suomalaissiiki joukkoi oli sielä likelä. Mutta ko Tyskä hävisi sođan, Ryssä pakotti Suomen ajamhaan tyskäläiset pois maasta.
– Saatama sannoot ette Suomi selvisi sođasta kuitenki kunniallisesti. Ja sođan jälkhiin Paasikivi ja Kekkonen jatkethiin balanseeraamista iđän ja lännen välilä.
Fagertunin jälkhiin Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen jäsenet Trond Trosterud ja Ilja Ingebrigtsen muistelthiin kumpiki ommii ajatuksii sođista ja kunka sođat oon vaikuttanheet suomalaisheen yhtheiskunthaan – ja kunka net nävythään sielä vielä.Yli sata henkkee oli Tromssan universiteetin iltaseminaarissa missä praatithiin Suomen sođista.