Formannskapet i Tana kommune har gjort et enstemmig vedtak ometablering av et kvensk språksenter i kommunen.

– Vi er veldig fornøyd med den innstillinga Tana kommune har gjort, sier Alf Steinar Børresen, leder i Tana kvenforening.

Velvilje
Børresen forklarer at dette skal være et språksenter som skal jobbe effektivt mot både barnehage og skole. Han skryter også av ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana kommune som var positiv fra dag 1 i denne saken. Tana kommune er også i gang med trespråklig skilting og foreninga reiser navnesaker der det er nødvendig.
– Vi er en aktiv forening og vi har god dialog med Tana kommune, påpeker han.
– All honnør til Ingilæ, fastslår Børresen.

Språkkurs
Tana kvenforening har rundt 50 medlemmer og ønsker seg stadig flere, særlig unge medlemmer som kan bære språket videre. I januar går foreninga i gang med kvensk språkkurs.
– Vi har fått gode signaler på at mange ønsker seg kurs i kvensk, sier Børresen.

Positiv trend
– Det er et svært positivt vedtak, som fremhever det flerspråklige i kommunen. Ordfører Ingilæ har tatt tak i saken etter initiativ fra Tana Kvenforening. Vi vil slutte oss til oppfordringen som formannskapet i Tana kommune sender videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å bidra med midler til etablering og drift av kvensk språksenter i Tana kommune, skriver leder og generalsekretær i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru og Ivar Johnsen.

Vedtaket er en del av en positiv trend hvor de nordligste fylkene og kommunene tar tak i behovene til den kvenske befolkningen. Forarbeidet til kvensk språksenter i Kvænangen er i gang, og nå følger altså Tana opp saken for å kunne gi et godt tilbud til den kvenske befolkningen i kommunen. Tana kommune har i møter med Norske Kveners Forbund signalisert at de ønsker å starte språkreir/kvenske avdelinger i barnehagene i kommunen, og et språksenter med kvenske språkmedarbeidere er en viktig forutsetning for å få et godt tilbud også i barnehagene. Et språksenter i kommunen vil også kunne styrke opplæringen i kvensk i grunnskolen og bidra til revitalisering av kvensk språk i Tana.

– Vi håper flere kommuner nå følger tett etter og at vi ser flere initiativ til etablering av språksentre. Kvensk språksenter har vært diskutert lenge i Porsanger, det har vært utredet for Vadsø kommune og vi vet at i Alta er et språk- og kultursenter et sterkt ønske blant kvenene og i lokallaget i Alta, sier Huru.

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utarbeide en helhetlig plan for kvensk språk og Finnmark Fylkeskommune har startet arbeidet med en plan for kvensk språk og kultur. Initiativet fra Tana glir rett inn i dette arbeidet og bør innarbeides i begge planene.