Olav Øygard og Kjersti Antonette Kvammen. (Foto: Nord-Hålogaland bispedømme)

 

«Det er håp i en dråpe vann», skriver biskop Olav Øygard og regionkoordinator Kjersti Antonette Kvammen i Kirkens Nødhjelp.

 

Det er fastetid, og i år som alle andre år retter kirken oppmerksomheten mot de vanskeligstilte i verden. I år som alle andre år, støtter vi kirkenes egen organisasjon, Kirkens Nødhjelp, som er tilstede flere steder i verden og gjør sitt for å lindre menneskers nød.

I fastetiden er vi ekstra opptatt av å være medmenneske, se dem som lider nød, som er på flukt, som ikke har mat, som ikke har tilgang på rent vann. Hvordan kan vi bidra med håp midt i alt som skjer i verden?

Det er håp. Fastetid er håpets tid. Derfor støtter menigheter i vårt bispedømme og i hele landet, Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Fasteaksjonen er en årlig innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene som samles inn, går til alt Kirkens Nødhjelps arbeid som inkluderer å gi rent vann til de som mangler det. For det er håp i en dråpe vann.

På grunn av tidligere års Fasteaksjon kunne Kirkens Nødhjelp rykke ut med livsviktig nødhjelp til ofre for jordskjelvet i Syria, i Afghanistan, flommen i Malawi, tørken i Somalia, delt ut mat i Gaza, og ikke minst være blant de første til stede i Ukraina da krigen brøt ut.

Fasteaksjonen har blitt arrangert i over 50 år. Det er i hovedsak konfirmanter som er de mest aktive i denne aksjonen. De får undervisning om hvordan nødhjelpsarbeidet til organisasjonen fører til positive endringer for mennesker i nød. De lærer også om hvordan langsiktige prosjekter skaper varige endringer for mennesker og hele lokalsamfunn. Som en del av undervisningen går konfirmantene fra dør til dør og ber om støtte til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.

Nå skal 40.000 konfirmanter over hele landet samle inn penger til Kirkens Nødhjelps livsviktige vannarbeid. De får lære om hvordan pengene som samles inn kommer til nytte, både i akutte katastrofer og i langsiktige prosjekter, og de gjør noe med det.

Konfirmantene er våre håpsbærere. Ta dem vel imot når de kommer med bøsse eller ber deg sponse morsomme utfordringer under aksjonsdagene 17. til 19. mars 2024.

Takk for at du bidrar til å gjør en forskjell i verden.

 

Biskop Olav Øygard                                                                 Kjersti Antonette Kvammen
Nord-Hålogaland bispedømme                                             Regionkoordinator Kirkens Nødhjelp
Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard