NKF-leder Hilja Huru påpeker at en trenger en Sannhetskommisjon som kan gi oss viktig innsikt om hvordan kvener og samer opplevde fornorskningsprosessen, og hvordan dette har  formet oss som samfunn. KUVA PÅL ERIKSEN

.
– Sannhetskommisjonen skal ikke på plass for å gi kvener belegg for å fronte særkrav slik Staten frykter – den skal på plass for at  sannheten om to generasjoner med kvener og samer, og det de ble utsatt for, skal gi oss kunnskap som kan bøte på skadene dette har rammet dagens generasjon. 
Dette uttaler Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto som et svar på at Staten ikke ønsker sannhetskommisjon for kvener og samer – slik det er kommet frem i NRK Sapmi i dag. 
Huru mener notatet bekrefter en manglende forståelse hos myndighetene for konsekvensene av fornorskingen av kvenene og den personlige belastningen som dette utgjorde for mange kvener.
– Videre understreker dette den sterke motviljen vi finner hos myndighetene mot å iverksette tiltak for kvenene og som blant annet rammer det kvenske folkets mulighet til å ivareta vårt språk og vår kultur og videreføringen av dette til neste generasjon. Dette ser vi i alt fra at kvenske barn i mange kommuner ikke tilbys kvenskopplæring i skolen i det hele tatt, til en manglende vilje til å få på plass tilfredsstillende kringkasting på kvensk gjennom statskanalen NRK, sier Huru i en pressemelding.
– Derfor trenger vi en Sannhetskommisjon som kan gi oss viktig innsikt om hvordan kvener og samer opplevde fornorskningsprosessen, og hvordan dette har  formet oss som samfunn, avslutter NKF-lederen.