Fondet skal bidra til øke kontakt og kulturutbytte mellom Finland og Norge samt øke den gjensidige kunnskap om respektive land. (Foto: Hanaholmen kultursentrum)

 

Kulurfondet for Finland og Norge sitter på drøyt 4 millioner kroner. Tildelingene for 2018 viser likevel stor overvekt av finske søkere.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Fondet bevilger penger og stipender til enkeltpersoner, organisasjoner og foreninger for ulike samfunns- og kulturprosjekt. Bidrag bevilges for samarbeid innen kunst og kultur, for vitenskapelig forskning (særskilt innen humaniora og samfunnsfag), for student- og skolegruppers studiereiser samt for studier av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold i det andra nordiske landet.»

Slik står det å lese hos Kulturfondet for Finland og Norge, som har satt utgangen av februar som søknadsfrist for prosjekter som fortrinnsvis gjennomføres i perioden mai 2019 til juni 2020. I løpet av april vil bevilgningene bli gjort offentlig, melder de. Her er noen forslag på emner som kan være en søknad vel verdt:

  • Formidle og utvikle landenes kulturliv
  • Øke interessen for det finske språket i Norge, og det norske språket i Finland
  • Øke kunnskapen om landenes felles historie og deres samfunnsutvikling
  • Belyse framtidige utfordringer og muligheter for landenes næringsliv, samfunnsutvikling og kultur.

Hvis du har et prosjekt på gang, så kan du lese mer om denne finsk-norske pengesekken her: Kulturfondet for Finland og Norge