Prosjektinjohtaaja Stefan Aro. Kuva: Kari Kaulanen, Meän Tornionlaakso /tornionlaakso.net

 

Oulun universiteetti aikkoo oikaista netissä väärän tieon meänkielen ja kväänin käänttääjäkoulutuksesta.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Oulun universiteetin infopalvelus muisteli juunikuussa ette meänkielen ja kväänin käänttääjäkoulutus alkkaa ensi vuona Oulussa. Ruijan Kaiku kerkis muistela tästä omassa jutussa.

Hyvä uutinen lähti kuitenki liikheele liijan varhain: Tyhä plaana oon valmis ensi vuona.

Koulutuksen alkaminen kestää kauvoin.

 

Ensi vuona tullee selvitys ja plaana

– Ensi vuona eli oktooperikuussa 2021 saama valmhiiksi selvityksen ja plaanan siitä kunka koulutus olis maholista järjestää, prosjektin «Samverkansplattform för minoritetsspråk på Nordkalotten» (Yhteistyöperusta vähemistökielile Pohjoiskalotilla) johtaaja Stefan Aro Övertorneåsta muistelee.

Oulun universiteetti Suomesta ja Kainun institutti-Kvensk institutt Norjasta oon mukana tässä prosjektissa.

– Ensin selvitämmä kunka paljon jokhaisessa maassa oon meänkielen ja kväänin käänttääjiitä ja sitte tehemä plaanan siitä kunka koulutamma heitä lissää. Tämän työn met saama valmhiiksi syksylä 2021, Aro muistelee.

 

Oulussa korkkee kompetanssi

Seuraava vaihet oon hunteerata oonko maholista järjestäät yhtheistä koulutusta meänkielen ja kväänin käänttääjille. Kuka sen maksais? Kuka opetuksen antais? Missä ja kunka?

Aro sannoo ette Oulun universiteetti oon sentraalissa roolissa. Oulu oon ainua laitos Pohjaismaissa missä meänkieltä tutkithaan korkkeela tasala.

– Melkkein kaikki uuempi tutkimus meänkielestä oon Oulun universiteetissä. Uumajassa oon paljon alkeiskurseja ja kysyntä oon suuri! Nuoret halluuvat oppia meänkieltä. Korkkeempi kompetanssi kuitenki löyttyy Oulusta, Aro sannoo.

 

Utdanning Nord

Övertorneån Matarengissä oon koulutuskeskus Utdanning Nord joka täyttää tänä vuona 50 vuotta.

Koulutus Nord Matarenkissä, Ruottin Övertorneåssa. Kuva: utbnord.se

– Matarengissä oon annettu praktista ammattikoulutusta viisikymmentä vuotta. Sinne tullee opiskelijoita monesta maasta. Komuuni halluu selvittäät olisko se maholinen anttaat kääntäjäkoulutusta täälä. Mutta uuen koulutuksen alkaminen kestää kuitenki monta vuotta. Tarvithaan luvat ja tutkintojen viralistaminen – jokhaisessa maassa oon omat vaatimukset.

 

Meänkielen keskus Övertornehoon

Ruottissa oon selvitetty ette meänkielen sentteri tullee Matarenkhiin ja konttori Kirunhaan.

– Övertorneån komuunila oon velvolisuus kehittäät meänkieltä kaikila keinoila, Stefan Aro sannoo.

Övertorneån komuuni omistaa näjes tämän prosjektin Yhteistyöperusta vähemistökielile Pohjoiskalotilla.

Prosjekti oon saanu Interreg-Nord rahhaa 130 726 euroo. Prosjektin koko budsjetti oon 201 426 euroo. Övertorneån komuuni maksaa isoiman osan siitä mikä vailuu. Kainun institutti ja Oulun universiteetti maksethaan oman osan.

– Komuuni meinaa ette tämä prosjekti lissää meän kompetanssii, ja saama voimaa ja yhtheyttä Norjan ja Suomen kans. Tämä oon tarpheelista ko saama meänkielen sentterin.

 

Käänöksii tarvithaan enämen ja enämen

Ruottissa tarvithaan enämen ja enämen meänkielen käänöksii.

– Ruottissa oon yheksän meänkielistä hallintoaluetta. Viimeksi tuli Stokholm! Eli sie ymmärrät ette käänöksii tarvithaan, Stefan Aro muistelee.

– Komuunit tekkeevä esimerkiksi joka neljes vuosi plaanan siitä kunka het toimithaan minoriteettikielten hyväksi. Plaanat käännethään meänkielele mutta se tapattuu ushein ette yksikhään byrokraatti ei saata meänkieltä.  Sitte komuuni tillaa käänöksen jostaki käänösbyroosta ja sen laitethaan komuunin nettisivule ilman ette kukhaan oon lukenu tekstin. Se oon tapattunnu ette ko teksti tullee komuunin kotisivule, niin se noussee hirmuinen haloo!  Sama peli oon saamenkielen kans, oli käänetty joku näyttämäpeli ja teksti oli aivan hullunkurinen! Stefan Aro muistelee.

Ruottin minoriteettilaki määrää ette kaikissa komuuniissa häyttyy joskus anttaat tiettoo meänkielelä. Komuuniitten lisäksi käännöspalveluksia kyssyyvät esimerkiksi Ruottin raatio SR ja teevee SVT, koulutusraatio UR, Tornionlakson teatteri, kansantervheysvirasto  Folkhälsomyndigheten ja kouluvirasto Skolverket.