(Illustrasjon: Wilfred Hildonen)

See oon soma. Ha-ha-ha! Den var artig.

 

Vitsii yksi

Mies istuu hammaslääkin toolissa. Hammas oon siukka ja sen häyttyy vettäät pois. Hammaslääki sannoo:
– Freistaa olla ihan rauhalinen, mie tulen heti vetämhään sen hamphaan.
Mies kyssyy: – Kunka paljon se maksaa?
Hammaslääki muistelee ette makso oon tuhat kruunuu.
– Tuhat kruunuu!? Niin paljon tyhä parin minutin työstä!?Hammaslääki:
– Jos sie tahđot niin mie saatan vettäät sen irti oikhein hithaasti.

Vitsii kaksi

Kerran yksi mies soitti viinimonopoolin johtaajalle keskelä yötä. Se kuulosti ette hän oli vähän päissä.
– Kuule, koska viinimonopoolin aukaisthaan?
– Ei ennenko kello yhđeksän aamulla! viinimonopoolin johtaaja vastasi vähän vihaisesti.
Se meni tiiman aikkaa ja sama mies soitti uuđen kerran:
– Hik, kuule koscha viinimmonoppoolin aukaischtaan?
– Enkö mie jo sanonu ette kello yhđeksän aamula.
Mies soitti vielä kerran ja nyt hän oli aivan humalossa:
– Hik, kuule schano…muistele mulle… koscha tämän helvetin monooppoolin oikkein aukaischthaan…?
Viinimonopoolin johtaaja oli nyt hyvin vihainen.
– Sie olet nyt kyllä semmoisessa tilassa ette sie et pääse viinimonopoolhiin.
Mies vastasi:
– Ei schisäle… mie halluun ulosch.

 

Vitsii kolme

Koulussa oon matematiikan tiima. Opettaaja:
– Jos minula oon koira ja sillä oon kuusi penikkaa, ja mie annan kaksi niistä sinule, kunka monta koiraa sinula silloin oon?
– Kolme.
– Kolme? Kunka se niin oon?
– Minula oon yksi koira jo ennen.

Vitsii nelje

Pekka kyssyy pikkuveljeltä:
– Tieđätkö sie mikä ero oon mustikalla ja elkala:
Pikkuveli ei saata vastata. Pekka:
– Se oon synti sitte, mie en saata ottaat sinnuu myötä ko mie lähen plokkaamhaan mustikoita.