Komunaalideparttementti jakkaa pois 2,5 miljoonaa kruunuu kainun kielen elästyttämiseksi lasten ja nuorten piirissä. Staatinsekretääri Anne Karin Olli (H) toivoo monta hyvvää anomusta. KUVA: LIISA KOIVULEHTO

Komunaalideparttementti jakkaa pois 2,5 miljoonaa kruunuu kainun kielen elästyttämiseksi lasten ja nuorten piirissä. Staatinsekretääri Anne Karin Olli (H) toivoo monta hyvvää anomusta.
KUVA: LIISA KOIVULEHTO

 

Har du gode ideer til tiltak for kvensk språk og kultur? Da bør du kjenne din besøkelsestid og søke! Søknadsfristen er 15. november.

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

Regjeringen har økt tilskuddsposten til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur til 4,7 millioner kroner.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut om lag 2,5 millioner kroner av posten til tiltak som kan bidra til å revitalisere og fremme språket og kulturen.

– Nå ønsker vi gode søknader, særlig til tiltak for barn og ungdom, sier statssekretær Anne Karin Olli.
–  Det er bare fantasien som setter grenser. Det kan være dataspill eller opplæring av gamle tradisjoner. Vi vil legge vekt på det kreative og at det er godt begrunnet, sier statssekretæren.

– Enn noe så gammeldags som å oversette bøker? Det fins jo bare to kvenske barnebøker.
– Vi har ingen begrensning og vil vurdere hver søknad. Alt blir vurdert, og det er viktig å begrunne hvorfor, sier hun.

–  Hvem kan søke?
–  Jeg oppfordrer kommuner, institusjoner, organisasjoner og andre som har ideer til gode tiltak for kvensk språk og kultur til å søke tilskuddsmidler, sier Anne Karin Olli.

– Dere har økt denne posten med 1,1 millioner kroner fra i fjor. Hvor kommer denne økninga fra?
– Det er en intern politisk prioritering som departementet har gjort.  Regjeringa er opptatt av å styrke kvensk språk og kultur. Da jeg besøkte Halti kvenkultursenteret nylig, fikk jeg se at revitaliseringa er i gang. Det fins en bevissthet og stolthet over sin egen kultur, sier Olli.

Resten at posten, ca 2,2 millioner igjen, deles ut som driftsmidler til Storfjord språksenter, Halti kvenkultursenter og Ruijan Kaiku.
– Vi vet at språksentrene gjør en god jobb i revitaliseringa av kvensk språk, og derfor er det viktig å støtte dem, sier statssekretær Olli.