Ensi vuuen prosjektiplakaatin tavustakuvassa näkkyy Annijoki. Sen oon Widerøen ikkunasta ottanu Katriina Pedersen.

 

Rovaniemeläinen kunstiprosjeti Young Arctic Artists (YAA) oon pyytäny ensin vuuen näyttelyn kuraattorijoukkhoon kaksi kväänii: Katriina Pedersenin (Naavuonon kielisentteri)  ja Åsne Kummeneje Mellemin (vappaa kunstnääri).

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ensi vuuen näyttelyn teema oon taistelu.

Näyttelykuttun  oon annettu ulos prosjektin nettisivula.

– Näyttely oon aukkee kaikile, oli sinun tavus eli likemisvinkkeli mikä tahansa, mutta toivoma eriliikaisesti ette nuoret kväänit, miltä tahansa kunstin eli luovan esittämisen alalta tulleevat myötä, järjestääjät kirjoitethaan kuttussa.

«Nuori» tarkoittaa tässä ette oon syntyny vuona 1986 eli sen jälkhiin.

Fristi septemperikuussa

Näyttelytyö saattaa olla valmis työ eli vasta plaana mikä valmistuu hiljemin. Oman prosjektin esitelhään pdf-formaatissa ja fristi sen lähättämisheen oon 30. septemperikuuta tänä vuona.

Näyttelhyyn valithaan 4-7 kunstnääriitä viimistään januaarikuussa 2021. Het kokkoonnuthaan ja laitethaan työt esile Rovaniemelä 1.-4. septemberikuuta 2021 Galleria Napassa.

Pedersenin ja Mellemin lisäksi kuraattorit oon Panu Johansson ja Savu E. Korteniemi.

Ensimäinen näyttely oon Rovaniemelä 4.-28.9.2021 ja toinen hiljemin Tromssassa.

Miksi kväänit?

– Se sanothaan ushein ette arktisella alalla ja pohjaisessa Fennoskandiassa asuu alkupöräiskansoja ja majoriteettikansaa. Mutta tämä ei ole koko tottuus. Täälä assuu ihmissii jokka ei ole majoriteettii eikä heitä räknätä alkupöräiskansaksikhaan, YAA 2021 kirjoittaa näyttelykuttussa.

– Oon tarpheelista luođa oma arktinen kulttuuri. Halluuma saaha lissää arktissii äänii , ja YAA 2021-prosjekti lissää arktisten ääniin diversiteettii.

Miksi taistelu?

– Ko ihminen oon uhattu, hänelä oon kolme valinttaa: Taistela, pajeta eli jäättyyt paikale. Net oon hyvät valinat silloin ko uhka tullee hopusti. Mutta ko uhkatila jatkuu eli emmä saata varjela itteä, siitä tullee probleema, Katriina Pedersen kirjoittaa näyttelykuttussa.

– Mie saatan taistela minun kielen puolesta, mie saatan pajeta minun kielestä ja mie saatan fryysätä minun kielen. Jokhainen valittee itte mitä tekkee ko kieli oon uhattu, Pedersen tottee.

– Entä kunka kvääniilä  ja muila minoriteetiila mennee – elläävätkö kaikki jatkuuvan assimilasuuni-stressin alla?  Mie opetan kväänin kieltä ja kulttuurii mutta minun sisälä oon ushein konflikti justhiinsa tämän tähen. Eikö se olis helpompi tyhä heittäät koko homman? Pedersen kyssyy.

Kuttupreivissä muistelhaan kunka monela tavala ”taistelun” saattaa ymmärtäät, esimerkiksi:

– Taistelu saattaa olla kollektiivista eli individuaalista. Se saattaa koskee kulttuurii eli kieltä. Se saattaa olla hengelistä eli näkkyyvää. Pientä, suurta, tavalista, polittista – eli kaikkee näitä.

– Kunka sie halluut taistela – tai mitä taisteluu sie pelkkäät – tulleevaisuudessa?

– Mitä kieli merkittee sinule?

–  Met taistelemma jotaki vasthaan mutta taistelemma kans jonku puolesta.  Mitä sovinto ja elvytys merkittee sinule?

Neljes näyttely

YAA oon ennen järjestänny kolme internasjonaalii näyttely. Jokhaisessa oon ollu oma teema ja oma paikalinen fokus.

– Näyttelysarja nostaa kartale arktisen alan uussii kunstnääriitä.  Halluuma tuođa näkkyyville  nuorta nykyaijan kunstii eri paikoista  ja luođa uussii verkostoita kunstnääriitten ja kuraattoriitten välilä.

Näyttelyitten manageeri oon lappilainen kunstnääriiten yhistys Lapin taitelijaseura.

YAA saa kuurttoo ja oon yhtheistyösssä Pohjaismaitten kulttuurifondin, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen kans.