Astrid Serine Hoel har stått på scenen i to av to forestillinger for Kvääniteatteri. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Fylkesrådet har bevilget 300 000,- i underskudsstøtte til Kvääniteatteri AS. – En investering i teaterets framtid, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Kvääniteatteri hadde premiere på sin første profesjonelle forestilling «Näkymätön kansa – Det usynlige folket» på Halti kulturscene i Nordreisa 17. september. Siden ble det framført totalt 11 ganger på scener i Vadsø, Alta, Oslo og Tromsø.

På grunn av frafall av tilsagn og sviktende sponsorstøtte viste regnskapet for turneen et underskudd i overkant av 300 000,-. Det er dette underskuddet pengestøtten fra fylkesrådet skal brukes til å dekke.

– For et teater som Kvääniteatteri er turnevirksomhet essensielt for å nå ut til alle kvener i landsdelen. Det er også med på å skape en større bevissthet om kvensk kultur-, språk- og identitet blant majoritetsbefolkningen. Jeg anser dette som en fornuftig investering i teaterets framtid, og også det nordnorske kulturlivet som helhet, uttaler fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), påpeker at turnevirksomhet i vår langstrakte landsdel på generell basis er en dyr affære.

– Med utgangspunkt i vår plassering langt mot nord, og med solide avstander mellom steder, vil kostnadene knyttet til turnevirksomhet være i forhold til dette. Vi er godt kjent med problematikken, og løftet dette fram i vårt innspill til den kommende stortingsmeldingen om kunstnerpolitikk.

Kvääniteatteri AS ble formelt stiftet 17. september 2022 hvor Troms og Finnmark fylkeskommune gikk inn som eier sammen med Nordreisa, Alta og Vadsø kommuner. Teateret har som formål å drive et profesjonelt teater som skaper og formidler kvensk scenekunst regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Les også:

Forhandlingene førte ikke fram