Torgeir Knag Fylkesnes. (Kuva: Isotinka/Stortinget)

 

Oppdatert 01.12: Til tross for at det ble gjort funn av «friske milliarder i madrassen», maktet ikke Fylkesnes å forhandle Kvääniteatteri inn. –Det er en helhet som skal gå opp, sier kulturpolitisk talsperson i SV.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Da Sosialistisk venstreparti la fram sitt alternative statsbudsjett tidligere i høst, og med det inviterte seg selv til forhandlingsbordet med regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, var Kvääniteatteri lagt inn med to millioner kroner. Dette ville kommet på toppen av spillemidlene på to millioner som regjeringspartiene allerede hadde tildelt.

Dersom Sosialistisk venstreparti gjorde jobben ved forhandlingsbordet, skulle altså Frank Jørstad få sin «ettromsleilighet på Grünerløkka», eller rettere sagt; Kvääniteatteri skulle få tilnærmet det de hadde meldt av behov for 2023.

Friske milliarder

Da VG 29. november meldte om funnet av «friske milliarder i madrassen», etter at Nærings- og fiskeridepartementet kom ut med at Statkraft ville øke utbyttet med 4,3 milliarder kroner neste år, var det nok mang’ en kven som øynet et håp for sitt nye teater.

Men dessverre og den gang ei. Etter det Ruijan Kaiku erfarer maktet ikke Sosialistisk venstrepartis forhandler, Torgeir Knag Fylkesnes, å skaffe Kvääniteatteri sine sårt behøvde midler for fullskala drift og produksjon det kommende året.

Kathy Lie, kulturpolitisk talsperson i Sosialistisk venstreparti, forklarer det slik overfor Ruijan Kaiku:

– Mesteparten av pengene i årets forlik har gått til folk som sliter med å klare hverdagen med dårlig økonomi i disse økonomisk utfordrende tidene. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for alt vi ønsket oss av gode kulturformål, sier hun.

– Det vi får gjennomslag for i et forlik med Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengig av veldig mange forhold. Regjeringspartiene har også sine prioriteringer og det er en helhet som skal gå opp, sier Lie.

Plan B

I tillegg til de nevnte to millionene av spillemidler, har Kvääniteatteri også fått tildelt en million kroner i fylkeskommunale driftsmidler. Teateret har dermed til sammen tre millioner kroner i 2023, men cirka 1,4 millioner mindre enn behovet.

SV-politiker og styreleder i Kvääniteatteri, Tommy Berg, bedyrer at teateret skal klare seg likevel:

– Vi har en plan B og må bare jobbe på videre. Vi har ikke mistet troen, og retter nå fokus mot revidert statsbudsjett som kommer om seks måneder, sier styrelederen.

– Er du skuffet over ditt eget parti?

– Jeg er ikke skuffet over Sosialistisk venstreparti, de har prioritert Kvääniteatteri i sitt budsjett, men det er selvfølgelig synd at forhandlingene ikke førte fram. Nå må vi ha fokus på det vi kan gjøre noe med, sier Berg.

Les også:

Har fått plass i SV sitt alternative budsjett